Baskemölla är belägget
vid Skånes sydöstra spets,

4 km norr om Simrishamn,
på det fagra Österlen.

I denna lilla by, framvuxen
på kanterna av en flodbädd
från istiden, som brant sluttar
ner mot havet, har människor
bott sedan stenåldern.

Platsen har ur flera syn-
punkter varit lämplig för
bebyggelse. En hög strand-
vall låg som en skyddande
mur för vindarna från väster,
en vattenrik bäck mynnade
ut just här, och havet, som
hade djupt vatten ända in till
land, trängde in som en
naturlig inbuktning.

 


Bykarta

 

 


 

Statistik

 

Baskemölla har idag 242 bofasta individer. 
Hur mycket antalet individer ökar under sommarhalvåret har det inte gått att få fram statistik på än.
Men att den minst dubbleras är nog en gissning i underkant.

 

Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd 1999-12-31

Födelseår Ålder Total Kön Ogifta

Gifta

Änklingar/änkor

Skilda

Män Kvinnor Män Kvinnor S:a Män Kvinnor S:a Män Kvinnor S:a Män Kvinnor S:a
1999 1 1                                              
1998 2 2                             
1997 3 1                              
1996 4 3                              
1995 5 1                            
1994 6 1    

Det finns tillgänglig statistik att fylla i tabellerna, men
eftersom det är ett så pass tidskrävande jobb, har jag nöjt mig med att redovisa totalsumman längst ner på sidan

Jag hänvisar intresserade till att antingen emaila  undertecknad, eller ta kontakt med Einar Nilsson på Simrishamns kommun, som hjälpt mig med uppgifterna.

Tack Einar!

 
1993 7 1      
1992 8 2      
1991 9        
1990 10 5      
1989 11 3      
1988 12 6      
1987 13 6      
1986 14 3      
1985 15 5      
1984 16 8      
1983 17 5      
1982 18 2      
1981 19 2      
1980 20 1      
1979 21 5      
1978 22 1      
1977 23        
1976 24 1      
1975 25 1      
1974 26 1      
1973 27        
1972 28 1      
1971 29 1      
1970 30 1      
1969 31         
1968 32 1      
1967 33 2      
1966 34        
1965 35 1      
1964 36 4      
1963 37 1      
1962 38 2      
1961 39 3      
1960 40 2      
1959 41 6      
1958 42 4      
1957 43 2      
1956 44 3      
1955 45 2      
1954 46 2      
1953 47 9      
1952 48 5      
1951 49 1      
1950 50 5      
1949 51 6      
1948 52 6    
1947 53 8      
1946 54 7      
1945 55 3      
1944 56 4      
1943 57 4      
1942 58 4      
1941 59 2      
1940 60 1      
1939 61 6      
1938 62 4      
1937 63 1      
1936 64        
1935 65 4      
1934 66 2      
1933 67 1      
1932 68 3      
1931 69 1      
1930 70 5      
1929 71          
1928 72 8      
1927 73 4      
1926 74 2       
1925 75 3       
1924 76         
1923 77 2        
1922 78         
1921 79 5       
1920 80 1       
1919 81 3       
1918 82 6       
1917 83 2       
1916 84 1       
1915 85 2       
1914 86 4       
1913 87 1       
1912 88         
1911 89         
1910 90                                
1909 91                                
1908 92                              
 

Kön

Ogifta Gifta Änklingar/änkor Skilda
  Total Män  Kvinnor  Män  Kvinnor S:a  Män Kvinnor S:a  Män  Kvinnor S:a  Män  Kvinnor S:a 
Summa 242 126 116  54 40 94 57 58 115 4 12 16 11 6 17