Litteraturlista


Teckning: Edvin Ollers

 

TITEL: FÖRFATTARE: FÖRLAG:

UTGIVNINGSÅR:

Här Ostpå Frans Löfström Gleerups förlag 1942
Baskemölla Kapell
och  Kyrkogårdar
Inge och Maja
Löfström
Baskemölla
kapellförening
 
Baskemölla - ett fiskeläge      Examensarbete i Arkitekturhistoria o  Stadsbyggnad B Åsa Öhrman
Margaretha Nilsson
Tekniska
Högskolan, Lund
1976
Detta är Österlen Inge Löfström Grafo-Tryck AB 1978
Baskebor och Baskesläkter Inge Löfström (eget) 1987
Återblick 1 (1925)     Sture A Olsson
    Tommy Larsson
    Tage Nilsson
    Jan Hällje
    John Hallgren
    Kent Henriksson
(eget) 1981
Återblick 2 (1875) 1984
Återblick 3 (1825) 1987
Återblick 4 (1775) 1991
Återblick 5 (1726-76) 2001
Min Österlenbok Ingvar Holm Carlssons 1992
Det var då...3 Stieg Eldh JK AB 1996
Kulturtidsskriften Här Ostpå Jan Garpenhus Ostica 046-14 33 25 1985-89

 

 

 


Copyright © 1998 [BaskeLasse produktion]. All rights reserved.
Uppdaterad: december 18, 2003.