Baskemölla - ett fiskeläge

 

Den här hemsidans uppgift är att försöka ge en så heltäckande bild, det bara är möjligt, 
av Baskemölla i det försvunna och nyfödda seklet!

Tänkt är att försöka dokumentera tiden under och efter       Frans Löfströms "Här Ostpå":
      
1900 kallt  till 2000 och vidare!
Det kommer att ta tid och all hjälp behövs med källforskning, textmaterial, fotografier, teckningar, målningar, tips, tidningsurklipp, muntligt berättade historier, minnen, m m.
       Allt är av värde!

 

  

Tack till


Baskemölla Hembygdsförening
Baskemölla Simsällskap
Signe Andersson
Björn Bragée
Stieg Eldh
Jan Garpenhus

John Hallgren
Ing-Britt Håkansson
Jeja Jonsson
Ebba Jönsson
Tommy Larsson
Johny Lindh
Inge Löfström
Maja Löfström
Einar Nilsson
Paul Nilsson
Pontus Persson
Bertil Wickman
m fl

 

 

Ansvarig utgivare:

        LUCAS LARSSON

Tjärhovsgatan 44
116 28 STOCKHOLM
Tele/fax 08 644 23 91
Mob 073 735 90 39

email: lucas.l@telia.com

 

adress i Baskemölla:

Lindqvist backe 16
272 94 Simrishamn
tele 0414 262 38

 


Copyright © 1998 [BaskeLasse produktion]. All rights reserved.
Uppdaterad: november 27, 2002.