FÖRETAG och SERVICE

Affärer Bagerier Bönder Fiskare Fiskhandlare
Fiskrökerier Glasbruk Målarmästare Minkfarmar Möllor
Posten Smedjan Snickare Skolor Skomakare
Skräddare Sömerskor Taxi/bensin Vagnmakare Åkeri
Äppelnäring

Den här sidan kan ta lite tid att ladda ner pga alla bilder, men är du intresserad är det värt att vänta på!


 

AFFÄRER

 

Jöns Pehrsson 1873 - 1887


Gamla Baskevägen 12

Kom från Göingebygden för att sälja träskor, men upptäckte att det bara
fanns en handlare, "Orren", i byn.
Därför slog han sig ner i Baske och startade en diversehandel.
Men efter några år hade det kommit ytterligare fyra handlare till i byn (och dessutom åtta kakförsäljare!)
Mördande konkurrens alltså.

Jöns sadlade därför efter 14 år om,
och blev istället byns hantverkare.

 

Läs mer om Jöns i Frans Löfströms bok "Här Ostpå" sid 236

 


 1894 - 1920

Sålde bl a annat vykort och under första världskriget
tändsticksaskar med plån på bara en sida, svavlet be-
hövdes till kruttillverkningen!
ask.jpg (5908 bytes)

 


Johannas Affär
1928 -1957

Låg nere vid hamnen. Om man idag, går vägen bort mot
fritidsområdet passerar man huset där affären var inredd.
Emaljskyltarna sitter fortfarande kvar på väggen!

Johannas.jpg (21286 bytes)

Johanna Henriksson


Johanna hade specialiserat sig på fotogen och bröd. Detta något udda
sortiment gjorde att, när det berömda och vitsordat goda brödet legat
några dagar på disken, började det av förklarliga skäl lukta.........
ja just det.............fotogen.
För att undvika detta, beställde man i förväg och hämtade när det var klart.


Ohlanders 1936 -1967

ALMANAC2.jpg (35966 bytes)

nise o svea.JPG (36127 bytes)
Nils och Svea Ohlander
köpte1936  Hilma Lindqvists affär.

Ohlander.jpg (11640 bytes)
Här bjuder Nisse undertecknad på godis direkt ur skopan. Bakom står min syster Helen Nilsson
Förutom specerier, ingick glas, porslin, manufaktur och inte minst leksaker  i
sortimentet.
Sveas egetbakade "herrgårdsbröd" var också en mycket uppskattad artikel.

Nisses julskyltning på 60-talet
, med ett veritabelt leksakslandskap innanför entréglasdörren, gladde oss barn i byn mycket.
(Det var faktiskt julskyltningssöndagar även i Baske på 60-talet)

 


Mjölkaffären 1929 - 1967

1929 började Signe Anderssons mormor sälja mjölk från källaren efter det att hon blivit änka.
1939 tog Signes mor över, flyttade upp till gatuplanet och utökade sortimentet med bl a 
"Erik Lundblads Kaffe"
1949 tog sen Signe och hennes man John Andersson
över affären.
1967 köptes affären upp av filip Jacobsson.

signe-1.jpg (6305 bytes)    john anderson.JPG (22103 bytes)
Signe och John i "mjölkaffären"

mjolkaf1.jpg (34911 bytes)
samlingspunkten utanför mjölkaffären (huset närmast till höger)
mjolkaf2.jpg (46923 bytes)
utanför mjölkaffären vid aspehojjan

 


Jacobssons affär 1923 - 1974
tidigare innehavare Josef Persson f.1889

AFFzom.gif (97595 bytes)

1967 köpte Filip Jacobsson upp både Ohlanders affär och Mjölkaffären.
Folk började skaffa bil och åkte till Simrishamn för att handla och kundunderlaget räckte inte till för tre butiker längre.
Svea Ohlander och Signe Andersson följde däremot med till Jacobssons butik och där fanns som mest 5 biträden.

Julbestyr 1968

filip jacob.JPG (34724 bytes)
Filip Jacobsson      
arne o ebba.JPG (37098 bytes)
Ebba o Arne "Osten" julpyntar
affärbarn.JPG (50407 bytes)
vid kaffekvarnen
nise o svea.JPG (36127 bytes)
Nisse o Svea Ohlander
signe-72.JPG (29721 bytes)
            Signe Andersson     
karin lundberg.JPG (23856 bytes)
Karin Lundberg         

 

affväntan67.gif (116457 bytes)
Samlingspunkt två i mitten på 60-talet utanför entrén till JacobsonsWieges 1974 - 1996

AFFklipp.jpg (47698 bytes)


1996 gav Wieges upp och lade ner Baskes sista affär.
Kommer den någonsin tillbaka?

| upp |

 

 

BAGERIER

Ahlbergs Bageri

| upp |

 

 

BÖNDER

Nils Lorentz Persson var en av Baskes välgörare och mecenater.
Han skänkte bl a annat marken till Baskemölla IF:s fotbollsplan och nöjesplats,
som BIF sedermera hade den goda smaken att döpa till Lorentzlund.
*
Pesten (läs mer här) skördade nio liv i Baskemölla 1854. De begrovs på backen
norr om fiskeläget. Efter hand glömdes kyrkogården bort, den började förfalla.
Nils Lorentz Persson tog på eget initiativ över skötseln och betalade ur egen börs.
Det höll han på med i 25 år, innan han bad kyrkorådet ställa upp och ta sin del av
ansvaret.

Nils Lorentz.jpg

text o foto Stieg Eldh

fotnot: Minnesstenen på Kolerakyrkogården kom till på initiativ av Frans Löfström och bekostades av Kapellföreningen

Per Larsson
Lars Mårtensson
Mårten Nilsson
Per Olsson
Lars Siversson

| upp|

 

 

FISKARE

 

HAMNBN.jpg (20396 bytes) Bengt Nilsson(Putte)
Helge Nilsson(Gert)
Ivar Pettersson
Edvard Henriksson
(Ebert o Henry)
Viktor Månsson
(Knut o Willie)
August Bengtsson
Willy Svensson
Alf Nilsson
Sven Lundberg

m fl

 

| upp |

 

 

FISKHANDLARE

Oskar Nilsson 1869-1927
Allan Palmér
Arvid Jönssons Fiskrökeri
m.fl

*

F:a Hugo Larsson 1938-1975

Hugo.jpg (18352 bytes)
Hugo Larsson
BOEN2.jpg (16852 bytes)
Fiskaffären var inrymd i boen mitt på hamnplanen tills 1960
när den för ändamålet nyinredda fiskberedningslokalen med stor kyl
och frys stod färdig i skräddarens gamla bostad (till vänster i bild)
BOEN1.jpg (56842 bytes)
fikapaus
BOENkurt.jpg (26508 bytes)
Kurt Persson, Kivik, filéar torsk i nya fiskeboen

| upp |

 

 

GLASHYTTAN 1986

anders.jpg (21824 bytes)

Anders har blåst glas sedan 1970 och har nästan hela tiden arbetat i egen regi.
Sedan 1986 ligger hans glashytta i  Baskemölla
isbitsglas.gif (7597 bytes)
Året runt, vecka efter vecka tillverkas här glas enligt traditionella metoder. Största delen av produktionen består av glas som är avsett att användas till vardags. Vin och vatten passar bra i Anders glas, som också trivs utmärkt i diskmaskin. Välkänt är hans "isbitsglas" med färdig isbit i och hans koboltblå glasklot att ha ute i trädgården.

Anders Wingård Glashyttan Baskemölla
272 94 Simrishamn - tel. 0414-262 62 - fax. 0414-260 08 - e-mail: glashyttan@baske.se
| upp |

 

 

MÅLARMÄSTARE

Per Olsson 1856-1938

Axel E Hallgren 1872-1944

Einar Göransson

 

| upp |

 

 

MINKFARMAR

Solkustens Minkgård
F:a Hugo Larsson

Mexico Minkfarm

Leif Svensson

Stengårdens Minkgård

Filip/Levi Jacobson

(Lundqvists)

En viktig försörjningsgren  i Baskemölla från 1950-talet fram till slutet
av 1980-talet var produktionen av minkskinn.
Många av Sveriges främsta uppfödare fanns här.

Ur<> "Ystan" 2 feb 1973
Pälsdjursuppfödarna på Österlen har åter noterats i prislistan i samband
med decemberauktionen i Stockholm. Bl a fick Leif Svensson, Baskemölla
högsta pris för 45 Dark-skinn i konkurrens med en mängd Smålandsuppfödare.
Vid en ny auktion i Stockholm på Lördag skall 3,2 milj. minkskinn säljas.

 

| upp |

 

 

MÖLLOR

Johanna  Andersson 1868-1940

. B A S K E M Ö L L A K V A R N. 
Holländare, byggd 1897. 
Gick med vindkraft till omkring 1950,
därefter med elkraft till 1966 då driften upphörde.
innehavare Bernard Berglund ("Myllaren")
 Vingar, axel och verk nedtagna. Hättan ersatt med platt tak. 
Idag privatägd och håller på att byggas om av fam Stenke.


Vattenmöllan vid Tjörnedala
numera kulturminnesmärke och ädelfiskodling

| upp |

 

 

POSTEN

Ida på posten, först inrymd hos Jacobssons
Och sen i eget hus på "nya området"
AFFvid.gif (83829 bytes)
Posten till höger i lokalen med platt tak, som också fungerade som
väntsal till bussen vid dåligt väder.

| upp |

 

 

SMEDJAN

Per & Ernst Andersson

Vars smideskonst bl a kan beundras uppe vid kapellet. Grindarna vid huvudingången är smida av smedsmästare Per Andersson. 
När kyrkogården efter utvidgningen fick en infart västerifrån, tillverkade hans son och efterträdare i yrket, Ernst Andersson, ett par likadana järngrindar.

Förutom vanligen förekommande reparationer av cyklar o d, smidde Ernst även golvljusstakar och andra konstföremål. (+ cykelförsäljning)

 

| upp |

 

 

SKOLAN

 

Det första skolhuset uppfördes 1847.
Det låg på samma tomt där den  nuvarande skolbyggnaden ligger.
Dessförinnan hade undervisningen skett i hemmen och senare hos
skomakaren Jöns Löfdahl, som höll småskola i sin stuga.

Man beslöt 1879 att inrätta en särskild småskola. Vid den tiden fanns
det ofta bortåt hundra barn som läraren hade att undervisa.
Den befintliga byggnaden förlängdes med en tillbyggnad österut och den
första småskolelärarinnan (Maria Jakobsson Roos) anställdes.

1890 beslöt man att uppföra en ny, större skolbyggnad.
Byggmästaren och handlanden Christian Wedberg, bosatt i byn,
lade ett anbud på 5 000 kr, vilket antogs.
Den nya skolan inrymde salar för storskola och småskola samt
lärarbostad åt öster.
Åt småskollärarinnan uppfördes ett mindre fristående hus väster om
själva skolbyggnaden. Det revs när skolverksamheten upphörde.
Skolbyggnaden står annars idag fortfarande kvar, i stort sett oförändrad
till det yttre.

Antalet skolpliktiga barn på Baske var stort, och det visade 1931 nödvändigt att inrätta en mellanskola.
Till att börja med hyrde man lokal i f d missionshuset på söder.
Efter ett par år beslöt man inrätta lokal för mellanskolan i dittillsvarande
lärarbostaden.

skolan.jpg (37282 bytes)

I början av 50-talet var barnantalet i sjunkande, och det beslöts att
skolverksamheten i Baskemölla skulle läggas ner.
Så skedde.
Storskolan och mellanskolan upphörde, sist småskolan.
Från år 1964 existerade inte längre Baskemölla skola.
.

Lärare och Lärarinnor genom tiderna

År

Mårten Carlsson 1847 - 1854
P. J. Hultqvist 1854 - 1887
Maria Jakobsson Roos (småskolan) 1879 - 1888
Anders Hagman 1887 - 1894
Anna Olivia Sjögren (småskolan) 1888 - 1896
Anders Appelin 1894 - 1911
Emma Tufvesson (småskolan) 1896 - 1938
Frans Löfström 1913 - 1946
Ingeborg Holmquist (mellanstadiet) 1931 - 1936
Britta Löwenberg  (mellanstadiet) 1936 - 1941
Berta Håkansson (mellanstadiet) 1943 - 1958
Brita Ekelund (småskolan) 1943 - 1964
Lennart Ekelund 1947 - 1961

 

Frans Löfström

Lofstromskugga.jpg (5528 bytes)
Frans Löfström är väl den mest namnkunnige
Baskemöllabon genom åren.
Han gjorde viktiga insatser för samhället (hamnbygget, kapellet, simsällskapet mm.).
Men framförallt dokumenterade han Baskes historia i boken "Här Ostpå"

 


 

alvinskola.jpg (12006 bytes)
foto: Stieg Eldh
                  Alvin Holm 

När skolan i Baske 1961 började läggas ner och Baskes ungar "bussades" iväg
till Gladsax i Folke Johanssons Ford
Faryland 500
och Kalle Hultqvists
Opel Kapitän, ville ändå befolkningen ha
den kvar för fritidsaktiviteter.

Idrottsföreningen, ledd av Alvin Holm,
fick ansvaret att handa och sköta byggnaderna
och verksamheten.

Där trimmades bl a ett 40-tal ungdomar i bordtennis av Leif Svensson.
Resultat: bl a en europamästarinna, hans dotter Marie Svensson.
En lönsam investering.

I dag anordnar man bl a konstutställningar under påskveckan och en välbesökt
loppmarknad under sommaren, resten av året används lokalen till kurser,
föreningssammankomster, festlokal osv.

På skoltomten växte åtta ståtliga almar. Silhuetten med de väldiga träden var ett, som man tyckte, omistligt blickfång i samhället. Tyvärr ansågs det nödvändigt att fälla träden (almsjuka?).
1998 har en rad lindar planterats i deras ställe.
Så småningom kommer de att växa sig stora och kanske i någon mån ersätta de gamla vackra träden, kring vilka så många generationer baskebarn lekt.

Inge Löfström

 

| upp |

 

 

SKOMAKARE

Jöns Löfdahl 1800-talet

J A Gustafsson 1854-1941


| upp |

 

 

SKRÄDDARE

Anders Lundgren 1857-1925


| upp |

 

SNICKARE

Nils Nylén 1874-1949


| upp |


SÖMMERSKOR

Helga "Symmerska"

Helga.jpg (14094 bytes)

 

| upp |

 

 

TAXI/BENSIN

Carl Hultqvist/ Inge

Folke Johansson

| upp |

 

 

VAGNMAKARE

Alfred Malmgren

| upp |

 

 

ÅKERI

Karl Hammargren
Nils Holms åkeri /Alvin /Åke

| upp |

 

 

ÄPPELNÄRINGEN

Fruktpackeriet

F:a Hugo Larsson
Paul Larsson
Tommy Larsson
Sture Olsson
Axel Siversson

| upp |

 

 

Till INDEX


Copyright © 1998 [BaskeLasse produktion]. All rights reserved.
Uppdaterad: november 13, 2001.