Flygbild över Simrishamns torg och kyrka.
Torghandlaren Gunnar Persson från Brantevik kan ses nere till höger.
Bilden är från början av 1980-talet.


Storgatans övre del. Från omkring år 1950.


Stortorget, 1920-talet.


"Södergatan", numera Järnvägsgatan, 1930-talet


Järnvägsgatan mot Stortorget, 1940-talet.


Stora Norregatan söderut, 1960-talet.


Stora Norregatan norrut, 1950-talet


Skansgatan mot hamnen, omkring 1929.


Norra Boulevarden, omkring 1928.


Innerhamnen från år 1913.


Vy från hamnen år 1902.


Fiskebåtarrna i hamnen från 1950-talet.


Vy över Stortorget söderut. Järnvägsstationen rakt fram och Ehrenbergs
läderfabrik skymtas till vänster som betyde mycket för staden.
Bilden är från omkring år 1900.