Mantals och Matlags Längd Öfwer Staden Cimbrishamn Pro Anno 1742

1 Rotan

1                1 Carsten Pletz, hustru, doteren Andrietta, dräng Nils, piga Johanna
1 Ibm Rådman Ovenius, hustru, döttrar Dorothea och Stina Maria, dräng Måns, pigor Johanna och Jertrud
1 Ibm Terning Owenius ogift

2                1 Christian Pletz, hustru, dräng Anders, piga Ingar, flicka Anna

3                1 Holger Areskog, hustru, piga Elna
                  1 Ibm David Siöbom, hustru, son Christian, dotter Dorothea, dräng Cornelius, piga Elna
                  1 Ibm Adjutanten Palmblad*, hustru, piga Una (*mannen i tienst)

4                1 Kyrko=Inspecktoren Bergman, hustru, döttrar Anna Caisa och Lena Maja, dräng Mårten, piga Anna och Ingebor

5                1 Lars Grönwall, hustru, gesällen Camp, lärodrängar Daniel och Johan, flicka Elna
1 Ibm Erich Hansson, hustru
1 Ibm Lars Öfwerberg, hustru

6                1 Rådman Hult, hustru, dräng Anders, piga Elna

7, 8            1 Lars Holmström, hustru, dräng Per, piga Sissa

9, 10          Rådhuset

11, 12        1 Hans Öhrnberg, hustru, gesäller Mårten, Per och Johan

13              1 Nills Jönsson*, hustru (*mannen …. fattig)
1 Ibm Stadstienaren Olof Rasmusson, hustru
1 Ibm Lars Järallsson ogift

14              1 Magnus Ludahl, hustru

15              1Klåckaren Hindrich Larsson, hustru
1 Ibm Lars Lundstedt, hustru, dräng Per, piga Ingar

16, 17        1 Jöns Anderssons änka*, dotter Elna (* änkan öfwer 63 år gam:l, doteren är utfattig)
1 Ibm Carl Andersson, hustru, piga Kierstena

18              1 Mattis Hansson, hustru
1 Ibm Margareta Hansdotter ogift

19              1 Nils Lundgren, hustru, son Erland

20              1 Hans Nilsson, hustru

21              1 Christen Jonsson, hustru

22              1 Kierstena Hansdotter ogift
1 Ibm Jeppa Ekberg, hustru, gesäll Anders, läredräng Peter, piga Una

23              1 Jöns Andersson, hustru

24              1 Ingeman Ohlsson, hustru, son Peter

25              1 Afskedade Dragonen Hagerman*, hustru (*Man Gratialist)
1 Ibm Nils Tuassons Änka*, dotter Mätta (*hust: gam:l och siukl:)
1 Ibm Pär Nilsson änkling

26              1 Oluf Ödberg, hustru
1 Ibm Peter Korn, hustru* (*hust: gam:l och skröpl:)
1 Ibm Jöns Jeppsson, hustru
1 Ibm Måns Orttman, hustru, flicka Ellna
1 Ibm Welats Staffansson, hustru, son Erich, lärodräng Isach

27, 28        1 Rasmus Lärkas Änka*, dotter Marna (* Änkan gam:l och sängliggande, skötas af dotern)
1 Ibm Nils Kulle, hustru
1 Ibm Ingemar Tusson, hustru
1 Ibm Per Maths Änka*, dotter Marna (*Änkan gam:l och sängliggande, skiötes af dotern)

29              1 Lars Kulle ogift
1 Ibm Lars Lundgren, hustru

30              1 Clemmet Nilssons Änka*, dotter Johanna (* Änkan gam:l och skröpl: skötes af dotern)
1 Peter Almeroth, hustru

31              1 Bengt Knutsson, hustru, dotter Stina

32              1 Nils Mattisson, hustru
1 Ibm Truls Skarp, hustru, son Jacob, gesäll Anders

33              1 Måns Möller, hustru, läredräng Lars

34              1 Anders Smedh, hustru, gesäll Christian, läredräng Samuel

                  1 Ibm Magnus Malmgren ogift
1 Ibm Tullskrifwaren Wetterberg ogift                

2 Rotan

1                1 Hr Borgmästaren Brinck, frun, drängar Michel, Mattis, Anders, Erich, pigor Hedewig, Lisbeth och Anna.
                  Tienstehion på Stora och Lilla Ramnakulla, dräng Mårten, piga Kierstena

2                1 Hr Rådman Hammar, hustru, swägerskan jungfru Maja, dräng Bengt, piga Karna
                  1 Ibm Lars Areskog ogift

3                Öde

4                Capellet

5, 6            1 Rådman Mejer, hustru, broderdotter Greta, dräng Nils, pigor Moder och Margreta
                  1 Ibm Tullnären Jöns Filenius ogift

7                1 Carl Areskog, hustru, piga Karna

8                1 Johan Grunenberg, hustru, piga Ingar
                  1 Ibm MantalsCommissarien och Rådmannen Johan Öhreus, hustru, dräng Anders, piga Ingar

9                1 Magnus Wollin, hustru, swägerskan jungfru Stina, dräng Johan, pior Ellna och Arna

10-13         1 Magnus Cimmerberg änkling, dotter Caisa Maja, dräng Jöns, piga Anna

14              1 Kyrkoherden Hr Cronander, hustru, piga Karna

15               Öde

16               Afbrände d 4 Aug 1741

17               Afbrände d 4 Aug 1741

18               Afbrände d 4 Aug 1741

19               Afbrände d 4 Aug 1741

20               Afbrände d 4 Aug 1741
                   1 Rectoren Harlin, hustru, piga Ingebor

21               1 Torbiörn Siöwall, hustru
                   1 Ibm Rasmus Ohlssons Änka, dotter Beata
                   1 Ibm Rainholt Rasmusson ogift
                   1 Ibm Boel Paradis Änka*, son Lars (*Änkan gam:l, skröpl: och fattig)
                   1 Ibm Juhl Persson, hustru, söner Erland och Per

22               Afbrände d 4 aug 1741

23               Afbrände d 4 aug 1741

24               Afbrände d 4 aug 1741

25               Afbrände d 4 aug 1741

26               Afbrände d 4 aug 1741

27               Afbrände d 4 aug 1741

28               Afbrände d 4 aug 1741

3 Rotan

1                1 Olof Öhreus, hustru, dotter Bodella Helena, drängar Erich och Michel, pojke Per, pigor Marna och Bengta

2, 3, 4        1 Nicolaus Brandeborg, hustru, dotter Dorothea, läregosse Nils, amman Bereta, piga Ellna, flicka Karna

5                1 Nils Hagberg, hustru, piga Gunnela
1 ibm Lars Kinberg, hustru
1 ibm Johannes Hagberg, hustru, gesellen Oluf, Läredräng Lars

6, 7            1 Carl Gustaf Rheboufskj, hustru, drängar Hans och Arfwed, piga Karna

8                1 Olof Larssons Änka* (*Almosehion)
1 Ibm Anders Bengtsson, hustru
1 Ibm Påhl Berg, hustru
1 Ibm Anders Hagman änkling

9                Afbrände d 4 aug 1741

10              Afbrände d 4 aug 1741

11              Öde

12              Öde

13              Afbrände d 4 aug 1741

14              Afbrände d 4 aug 1741

15, 16        Afbrände d 4 aug 1741

17, 18        1 Anders Håkansson, hustru
1 Ibm Erich Tydell, hustru, dotter Caisa, piga Boel

19              1 Jonas Lindström*, dotter Dorothea (*Fadern gam:l och sängliggande skiötes af dotern)

20              Öde

21              1 Fredrik Hansson, hustru
1 Ibm Nils Fredrichsson ogift
1 Ibm Nils Skåning, hustru, gesäll Peter, läredräng Jacob

22              1 Pär Kulle, hustru
1 Ibm Mattis Kulberg, hustru

23              Öde

24              1 Niclas Camps Änka
1 Ibm Gunnar Bäckman, hustru, piga Bolla

25              1 Åke Didrichsson ogift
1 Ibm Jöns Biörn, hustru (utfattige tiggare)
1 Ibm Nils Träne (utfattig tiggare)

26              1 Per Clausson, hustru (gam:la och utfattiga)

27              1 Christopher Tränes Änka*, dotter Christina (*Änkan gam:l och utfattig)
1 Ibm Truls Nilsson änkling
1 Ibm Besökaren Cimmerberg, hustru

28              Öde

29              Öde

30              1 Torkel Eriksson, hustru
1 Ibm Hans Christiansson, hustru

31              Öde

32              Öde

33, 34        Afbränt d 4 aug 1741
1 hustru Anna

4 Rotan

1, 2 ,3         Öde

4, 5             1 Nils Jönsson*, hustru (*Mannen kröpling och fattig)

6, 7             1 Besökaren Aquilonius, hustru

8, 9            1Magnus Jönsson, hustru
            1 Ibm Peter Swedmark* hustru (*Man gam:l och afskedat officerare)
            1 Ibm Hans Nilsson, hustru, son Jöns
            1 Ibm Volonteuren Boman*, hustru (*Man i wärkl: tienst)

10               Afbrände d 4 aug 1741

11               Afbrände d 4 aug 1741

12               Afbrände d 4 aug 1741

13               Afbrände d 4 aug 1741

14, 15         Afbrände d 4 aug 1741

16              1 Christian Påhlsson, hustru, son Hans, gesäll Jöns, läredräng Swen
1 Ibm Matts Hansson, hustru

17              1 Håkan Lärkia, hustru

18              1 Peter Hörlin, hustru
1 Ibm Nils Andersson Lungren, hustru
1 Ibm Bonde Larsson, hustru, son Hans

19              1 Jöran Råbo, hustru, systern Catharina
1 Christian Hällström, hustru, gesäll Påhl, pojke Nils

20              1 Erland Nilsson, hustru, son Jöns
1 Ibm Anders Erlandsson, hustru
1 Ibm Nils Erlandsson, hustru

21              1 Oluf Nilsson, hustru
1 Ibm Mårten Nilsson, hustru, piga Truen

22              1 Jeremias Wernasson, hustru, systern Rebecha, piga Lisken

23              1 Nils Wästerwjk, hustru, piga Ingar
1 Ibm Påhl Kierman, hustru, läredräng Nils
1 Ibm Oluf Möller, hustru, gesäll Peter

24              1 Esbiörn Wästerwjk, hustru

25              1 Nicolaus Rab, hustru, gesäll Nils, läredrängar Christopher och Elias
1 Ibm Anders Sanström, hustru

26              1 Jöns Truetsson, hustru
            1 Ibm Per Truetsson ogift
            1 Ibm Anders Hansson, hustru

27              1 Anders Almeroth, hustru, pigor Jertrud och Johanna
            1 Ibm Knut Kinberg, hustru

28              1 Christopher Ohlsson, hustru, piga Kierstena
            1 Margreta Berents, son Berent
            1 Jacob Almeroths Änka, piga Anna

29              1 Nils Fisker, hustru, söner Sönne och Swen

30              1 Lorens Malmström, hustru, flicka Elsebeth

31              1 Marja Wästerwjk ogift

32              Afbrände d 4 aug 1741

33              Afbrände d 4 aug 1741

34              Afbrände d 4 aug 1741
            1 Hindrich Persson, hustru

35              1 Jöns Mårtensson änkling
            1 Ibm Swen Mårtensson, hustru

36              1 David Trulsson, hustru, dotter Johanna

37              1 Besökaren Hemming Rasmusson, hustru

38              1 Rasmus Hemmingsson, hustr
            1 Ibm Nils Hansson ogift

Arbetare wid Tegelbruket
1 Tegelmästaren Hammorich ogift
1 Takstenstäckare Swen ogift
1 Bardkiöraren Johan ogift
1 Walkaren Nils ogift
1 Leråkaren Erich ogift
1 Bladstrykaren Mårten, hustru
1 Lergrafwaren Bengt, hustru


---

Cimbrishamn d: 18 Novembr Anno 1741

Källa: Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 EIII:1 (1742-1742) Bild 3280 / sid 638 ff (AID: v98700a.b3280.s638, NAD: SE/LLA/108941)

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn