Brösarp

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
Härad: Albo
Kommun:
1863-1968 Brösarp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskiften eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Barup, K. Brösarp. 1979
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.121-122. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Brösarps Sokn och by har:

Skatte 15/16
Crono indelt 1. 3/16
Utsokne Frällse 21/32 Christinehof 5/16, Giärsnäs 3/32 och Herr Ryttm. Holger Rosencrants 1/4
Trumpetar Boställe 13/16
Gatehus 29

Skarp och sandig åker, liten äng men nödig bok-, eke och surskog

Lönhult har:

Skatte 7/8
Crono indelt 1/4
Utsokne Frällse 1/4 Bergsfogden Troberg
Gatehus 2

Skarpt och sandigt utsäde, mycken höbärgning, tillräckelig surskog och ung bok- samt ekeskog.

Tårastaröd har:

Skatte 7/8
Crono indelt 1/8

Liten och skarp åker, god äng, nödig bok-, eke och surskog.

Norre Biörstorp har:

Skatte 3/8
Crono indelt 1/8
Hospitals 1. 3/8 Christianstads Hospital
Gatehus 12 3 till Christianstads Hospital
Qwarn 1
Gussaröd har
Skatte 3/4
Gatehus 8

Desse Byar hafwa egor af lika beskaffenhet med Tårastaröd.

Drake Mölla:

Skatte 1/8

Widlyftig och skarp åker, liten äng, någon bok och surskog.

Bengta Mölla:

Skatte 1 Befallningsmannen Aspelin
Stamp 1

Har fiske af åhl och foreller samt en wacker Caractairs Bygnad 2 wåningar hög.

Lökaröd har:

Crono 1/8
Bergsfogde Bost. 3/8
Trumpetare Boställe 3/8
Gatehus 4
Wantaröd har:
kyrcko 3/8 Lunds Domkyrcka
Åkaröd har:
Hospitals 3/8 Christianstads.
Utsokne Frällse 1/2 Christinehof.
Gatehus 1
Qwarn 1

Förestående hafwa liten skarp åker, god äng, nödig bok-, eke och surskog.

Bärtilstorp har:

Crono indelt 1. 3/4
Hospitals 1/4 Christianstads.
Gatehus 4 2 till hospitalet

Skarp och mager åker, tufwig och sidländ äng, någon bok-, eke och surskog.

Bosarp har:

Crono indelt 1. 7/16
Gatehus 2
Qwarn 1

Mager åker, liten äng och ej mera.

Bonaröd har:

Crono indelt 5/8
Qwarn 1

Mager åker, god äng, någon bok-, eke och surskog.

Tulleboa:

Crono indelt 1/4

Widlyftig och skarp åker, liten äng och ej mera.

Myresta har:

Hospitals 1/2 Lunds Hospital
Gatehus 1

Liten och mager åker, god äng, nödig bok-, eke och surskog.

Enstaka Torp 4 2 till Herr Major Rosencrants

Hafwa något utsäde och wacker boke Plantering.

Södra Biörstorp:

Säteri (a) 1/2 Herr Drabanten Orre
Gatehus 9 "
Qwarn 1 "

Soknen har 71 st. hemmansbrukare

(a) har en Caractairs Bygnad af korswärcke och lerwäggar en wåning hög, täckt med halm, och 2:ne uthus Bygnader af lika beskaffenhet. En trägård instängd med sten, hwaruti finnes några gamla Frukte trän. Gården ligger wäl belägen in uti skogen, warwid en beck framrinner, har eljest skarp åker, god äng, bok-, eke och surskog till salu, ett anlagt swarfweri som går med watn, en Miöhlqwarn och 9 st. Torp, men ej flere lägenheter.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Bengtemölla nr 1, en kvarn 1726 okt. 24, skattebrev
Bertilstorp nr 1, 1/3 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Bertilstorp nr 2, 1/6 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Bertilstorp nr 2, 1/6 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Bertilstorp nr 3, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas)
Bertilstorp nr 4, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
Bertilstorp nr 5, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
Bertilstorp nr 6, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
Bertilstorp nr 7, 1/6 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Bertilstorp nr 7, 1/6 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Bertilstorp nr 8, 1/8 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Bertilstorp nr 9, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
Björstorp Norra nr 1, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)
Björstorp Norra nr 3, 5/16 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 5/16 mtl (brev saknas)
Björstorp Norra nr 4, 5/16 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 5/16 mtl (brev saknas)
Björstorp Norra nr 5, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Björstorp Norra nr 5, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Björstorp Norra nr 7, 1/8 mtl 1821 januari 19, skatteköp
Bonaröd nr 1, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
Bonaröd nr 2, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Bonaröd nr 3, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
Bosarp nr 1, 1/4 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
Bosarp nr 2, 1/4 mtl 1790 mars 12, kvittens i landskontoret
Bosarp nr 3, 1/4 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Bosarp nr 4, 1/4 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
Bosarp nr 5, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Bosarp nr 5, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Bosarp nr 7, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
Brösarp nr 2, 1/8 mtl 1790 mars 12, kvittens i landskontoret
Brösarp nr 6, 1/4 mtl 1760 jan. 21, skattebrev på 1/4 mtl
Brösarp nr 7, 1/4 mtl 1824 augusti 16, skatteköp (AID: v567030.b3780.s367)
Brösarp nr 8, 1/4 mtl 1760 jan. 21, skattebrev på 1/4 mtl
Brösarp nr 9, 1/4 mtl 1792 sept. 1, kvittens i landskontoret
Brösarp nr 11, 1/8 mtl 1721 aug. 28, kvittens (AID: v331250.b4010.s201)
Brösarp nr 15, 1/16 mtl 1721 aug. 28, kvittens (AID: v331250.b4010.s201)
Brösarp nr 17, 1/4 mtl 1721 aug. 28, kvittens (AID: v331250.b4010.s201)
Brösarp nr 19, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
Brösarp nr 20, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
Brösarp nr 21, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
Brösarp nr 22, torp 1788 juli 7, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3820.s371)
Drakemölla nr 1, 1/8 mtl 1735 jan. 7, skattebrev på 1/8 mtl
Gussaröd nr 1, 3/8 mtl 1724 sept. 14, skattebrev på 3/8 mtl
Gussaröd nr 2, 3/8 mtl 1724 sept. 14, skattebrev på 3/8 mtl
Lökaröd nr 2, 1/8 mtl 1791 december 22, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3800.s369)
Lökaröd nr 4, 1/8 mtl 1791 december 22, blivit skatte för skatterätts fordran (AID: v567030.b3800.s369)
Lönhult nr 2, 1/8 mtl 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
Lönhult nr 2, 1/8 mtl 1804 december 7, skatteköp (AID: v567030.b3800.s369)
Lönhult nr 4, 1/8 mtl 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
Lönhult nr 5, 5/16 mtl 1738 aug. 17, skattebrev på 5/16 mtl
Myresta nr 1, 1/4 mtl – Lunds hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
Myresta nr 2, 1/4 mtl – Lunds hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
Torrasteröd nr 1, 7/32 mtl 1796 juni 25, kvittens i landskontoret
Torrasteröd nr 3, 1/8 mtl 1790 apr. 12, kvittens i landskontoret
Åkaröd nr 2, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 16 5/32 hemman, af hvilka 1 29/32 äro frälse, 12 9/16 skatte och 1 11/16 krono.

Brösarps socken år 1684:

Lijff Compagniet och Corporal Rysses Rustholdh

1

Bertellstorp: Olof Isachsson

3/8

Består aff 4 huusläng:r bondhen tembl: behållen

Dito Rusthåldh

2

Åstredh Pehrsson

3/8

Fins 3 huusläng:r tembl: wedh macht

Christianstadz Hospitals

3

Jöns Isachsson

¼

Fins 3 stomper huusläng:r bondhen hielper sigh och wedh macht

Corporal Rysses heste hemman

4

Gumme Pehrsson

3/16

Har twenne huusläng:r Uthfattigh

-”-

5

Åcke Påhlsson

3/8

Fins 4 stomper huus bonden fattigh

-”-

6

Måns Jönsson

¼

Fins 2 huusläng:r bonden fattigh

Dito Corporalens Rustholdh

7

Knuth Pehrsson och Nils Pehrsson

3/8

Fins 4 huusl: den eena bröstfeldigh hielper sigh dock Knuth Uthfattigh

Hindrich Prÿsses Rusthåldh

8

Nils Pehrsson

3/16

Fins 2 stumper huus hielper sigh lijtet

Corporal Rysses heste hemman

9

Pehr Jönsson

¼

Fins 3 huusläng:r bondhen fattigh

Till Christianstadz Hospital

10

Gathehuus Mattis Håckonsson

1

Fins 1 stompe huus hielper sigh

Dito Hospitahl

11

Lars Söhrensson

1

Har Een huuslänge Pannemäster på wärket

 

 

Ååkarödh

 

 

Secret: Treutger i Malmö aff Carl Paulin sigh tillhandlat

1

Inspectoren Dimberg

½

Består aff 4 behål: huusläng:r tembl wähl wedh macht och förbettradhe

Till Christianstadz Hospital

2

Mårten Bosson

3/8

Dito 4 huuslängior bonden behållen

Jöran Ernst Rustholdh

1

Lönhult: Jöran Ernst

9/16

Består aff 4 behålne nya huusläng:r mycket förbettrat Gården på 1 Åhr

Corporal Rysses heste hemman

2

Ibm: Olof Pehrsson

3/16

Fins här till Een huuslänge nyligen Upbygt bondhen fattigh

Till Gunnarlöff

3

Nils Pehrsson

¼

Består aff fyra huusläng:r bondhen hielper sigh

Rasmus Steens Rustholdh

4

Rasmus Steen Ibruuch

3/16

Fins 2 läng:r wedh macht, Dito 2 odogl: Rytt: sielf Upbygdt dhe 2 behålne

Fru Sophia Krabbes

5

Pehr Pehrsson

1/16

Fins 4 huusläng:r hielper sigh

Christianstads Hospital

1

N:re Biörstorp: Olof Pehrsson

3/8

Består aff 4 huusläng:r bondhen behållen

Rasmus Steens Rustholdh

2

Pehr Mårtensson

7/16

Dito 4 Nya huuslängior bonden fattig gården warit Afbrändt

Christianstadz Hospital

3

Anders Håckonsson

5/16

Består aff 4 längior bonden behollen

-”-

4

Pehr Ollsson

5/16

Består aff 4 små huusläng:r bonden behål:

Rasmus Steens Rustholdh

5

Hans Jönsson

3/8

Dito 3 små huusläng:r bonden behållen

Christianstadz Hospital

6

Gathehuus Lasse Nilsson

1

Består aff Een lijten huuslänge fattigh

Rasmus Steens Rustholdh

7

Swen Joensson

3/16

Fins 3 huslängior hielper sigh

Christianstadz Hospital

8

Gathehuus Anders Pehrsson

1

Fins 1 länge hielper sigh

-”-

9

Dito Håckon Andersson

1

Dito aff Een länge

Till Munsterskrif:re hestehem:n

1

Gussarödh: Regementzskrif:ren Carl Eckelundh

7/16

Fins här till aff Regementzskrif:ren bygdt och reparerat 3 huusläng:r

Dito heste hemman

2

Arfwet och Anders Larssönner

½

Dito 3 huusläng:r hielper sigh

Nils Pehrss: Rustholdh

1

Torresta: Nils Pehrsson

½

Denne finns i gamble Jordeboken för twenne halfwa som ähro sammanlagde I ett bruuk och består aff 4 huusläng:r tembl: behållen

-”-

2

Truls Pehrsson

1/2

-”-

-”-

3

Pehr Gregersson Ibruch

3/16

Afhyst och bruukas under Sönnernes hemman som denne medh Åboer

Lundhe Hospitahl

1

Myresta: Måns Arfwedtzon

3/8

Består aff 3 huusläng:r bonden behål:

-”-

2

Nils Månsson

3/8

Dito beskaffanheeth

Pehr Skogz Rustholdh

1

Lögerödh: Pehr Håckonsson

9/16

Fins här 4 läng:r behållen bonde

-”-

2

Olof Åckesson

¼

Dito 4 läng:r heilper sigh någorledes

-”-

3

Nils Joensson nu Håckon Håckonss:

7/16

Fins 3 odogl: husläng:r, bonden behöfwer frijheet och ähr nyligen tillsatt Gårdhen fattigh Åboo

Munsterskrif:e hemman

4

Offe Nilsson

1/8

Fins 3 huusläng:r hielper sigh lijtet

Jöran Ernst Rustholdh

1

Drakamölla: Jöran Ernst Ibruch

¼

Denne mölla består aff 5 huuslängior, tembl: wedh macht

Kyrkians huus, Skogwacht

1

Nilstorp: Biörn Hall

1

Fins 2 stomper huus behållen Åboo

Cronans Ograverat warit Pantharehuus

1

Ohrehusset: Torckell Wellamss:

1

Warit een dehl afbrändt består aff 3 längior finns härtill något Uthsädhe till 4 skep:r och 2 lass Ängh

Olof Holstes Rustholdh

1

Tullabo: Bengdt Hansson och Lars Jönsson

5/16

Fins här till 3 huusläng:r och Åbon hielper sig

Johan Sturckz Rustholdh

1

Bondarödh: Pehr Swensson

5/16

Består aff 3 huusläng:r bygdt medh flijth på 3 Åhr, hielper sigh

Jöran Ernst Inruuch

2

Jöran Ernst Ibruch

3/16

Fins 2 huuslänger wedh macht

Johan Sturckz Rusthåldh

3

Nils Månsson nu Måns Nilsson

3/8

Fins 3 huusläng:r g:le och förfalne något bröstfeldigh hielper sigh

Dito Johan Sturckz Rusthåldh

1

Bosserup: Torsten Torstensson

3/8

Dito 3 behålne husläng:r och Een förfallen hielper sigh lijtet

-”-

2

Ibm: Måns Andersson

3/8

Dito fyra g:le huuslängior och fattigh Bondhe

Olof Holsteens Rustholdh

3

Olof Nilssons nu Oloff Holsteen

3/8

Een g:l huuslänge, Ryttaren Ibruuk

Dito Holsteens Rustholdh

4

Offe Pehrsson

1/3

Een behållen länge och 3 g:le bröstfeldige hielper sigh

Dito Holsteens Rustholdh

5

Olof Andersson

7/16

Fins 3 g:le ruinerade stomper huus, fattigh

Cronans Ograverat

6

Bossarpmölla: Lars Påhlsson

3/16

Fins 2 huusläng:r wedh macht, och Åboen hielper sigh

Dito Ograverat

7

Gathehuus Håckon Skalkz Änckia

1

Ett stompe huus wedh macht

Degnebohligen

8

Nils Ollsson

1

Aff een länge på 3½ golf består

Cronans Ograverat

1

Bentamölla: Mårten Pehrsson

1

Består aff een länge, något ruinerat bekom 1684 ett åhrs frijheeth, hielper sigh lijtet

Hr Lieutnantens Eget Frälse och under Insochne Frijheeth effter Resolution

1

Biörstorp Gårdh: Hr Lieut: Dahlpijhl
Här Undher hörer 6 st: Gathehuus

½

Haf:r kongl: breff på wekudagz Frijheeth och wijdare Sätherijes Frijheetz Ährhållandhe. Gathehuusen liggia in Under Gården i sielfwa Giärdet såsom handtwärkare på Gården

Trumpettarens Säthe och heste hemman

1

Brösserup: Trumpettaren Samuel Manfelt Åboer, Emothtagit Jöns Larss: hem:n

1/4

Består aff 4 huusläng:r Trumpettaren derpå mycket reparerat och förbettrat medh skorsteen och annat nödhwendigt som des bönder bekåstat

Swen Pehrss Änckias Rustholdh

2

Olof Nilsson

¼

Fins 2 huusläng:r och bonden fattigh

Trumpettarens häste hemman

3

Pelle Truedtzon

¼

Fins 4 läng:r bröstfeldige och gambla bonden fattigh

Dito Trumpettarens häste hemman och Säthe

4

Truls Mårtensson Trumpettaren Ibruuk kallas Hålle Gårdhen

3/8

Fins här på 3 små förfalne och bröstfeldige huuslänger förarmadt Åboo

Fanjunckarens Rustholdh

5

Hans Pehrsson

¼

Fins 3 små g:le huuslänger, och bonden fattigh

Fru Sophia Krabbes Uthfrälse I Danm:k

6

Måns Trulsson och Mårten Månsson

¼

Består aff 4 huusläng:r tembl: wedh macht och behållen

Fanjunckarens Rusthåldh

7

Jön Jönsson

3/8

Fins här 3 små odogl: huusläng:r gården Ödhe, warit Rothe gårdh

Fru Sophia Krabbes Dito

8

Måns Nilsson

¼

Har 3 läng:r den ene förfallen bonden hielper sigh

Swen Pehrss: Änckias Rusthåldh

9

Måns Jönsson

3/8

Består aff 4 g:le huusläng:r bonden hielper sigh

Cronans ograverat

10

Gathehuus: Atzer Nilsson

1

Een stompe huus intet bruk fattig

Swen Pehrss Änckias Rusthåldh

11

Bengdt Nilsson

¼

Består aff 4 huusläng:r den ena bröstfeldigh, hielper sig och wedh macht

Fanjunckarens Rusthåldh

12

Jöns Påhlsson

¼

Består aff 4 huusl: wedh macht

Till Glimminge

13

Lars Pehrsson

¼

Består aff 4 huusl: wedh macht

Billingschiöldz Uthfrälse till Giärsnähz

14

Nils Lasson

3/16

Fins 2 små g:le huusl: och ett stycke nytt uthan tak och weggiar fattigh

Fru Sophia Krabbes

15

Mårten Månsson

1/16

Fins 3 huusl: tembligen wedh macht

Trumpettarens häste hemman och Säthe

16

Nils Kroksson nu Trumpett: Ibruch

¼

Aff 3 g:l bröstfeldige läng:r den Inhyses bonde Nils ähr Uthfattigh

Ähr Rusthållare

17

Swen Pehrss: Änckia

3/8

Ähr af 4 g:le huusläng:r den eena ganske bröstfeldigh, hielper sigh så hem:n

Till Gunnarlöff

18

Olof Larsson nu Pehr Joensson el. Pehrsson

5/16

Fins 4 g:le huusläng:r dhe 2 nästen ruinerade, fattigh bondhe

Cronones Ograverade ödhe Tompter

19

 

Gathehuus: Pehr Nilsson

1

Ödhe och Aldehles Afhyst för månge Åhr sedhan

-”-

20

Lars Mårtensson

1

-”-

-”-

21

Jöns Skräddare

1

-”-

-”-

22

Swen Andersson

1

-”-

Fru Sophia Krabbes een ödhe Tompt

23

Dito Gathehuus och Ödhe Tompt

1

Ödhe och aldehles Afhyst i månge Åhr

Dito till Giärsnähz

24

En ödhe tompt Dito weeth Ingen Åbo

1

-”-

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 13 / sid 8 ff (AID: v98462.b13.s8)

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Livkomp. nr 85-91, Svabesh. nr 1 Livkompaniet nr 70-76 Simrishamns skvadron nr 67-73

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani nr 12-13

Åter till huvudmenyn