Finansväsen

År Myntenhet Räkneenhet Anmärkning
-1664 1 daler silver 1 riksdaler = 48 öre Det är inte alltid
  eller koppar 1 daler silvermynt (s:mt) = 4 mark s:mt det anges om det
    = 32 öre s:mt åsyftas k:mt eller
    1 öre s:mt = 24 penningar s:mt s:mt
    1 daler kopparmynt (k:mt) = 4 mark k:mt  
    = 32 öre k:mt  
    1 öre k:mt = 24 penningar k:mt  
       
    Relationen mellan daler silvermynt och  
    daler kopparmynt var 1:2½  
       
1664- 1 daler silver Samma som ovan - dock att relationen  
1766 eller koppar daler silvermynt och daler kopparmynt  
    var 1:3  
       
    1 riksdaler motsvarade officiellt:  
    1664-1680: 52 öre s:mt  
    1681-1715: 64 öre s:mt  
    1715-1719: 80-96 öre s:mt  
    1719-1776: 96 öre s:mt  
       
    1 dukat motsvarade officiellt:  
    1664-1680: 100 öre  
    1681-1715: 128 öre  
    1715-1719: 160 öre  
    1719-1776: 192 öre  
       
1766- 1 riksdaler i Räkneenhet som föregående period.  
1776 silver Man började vid denna tid att allmänt  
    räkna i riksdaler. Dock kvarhöll sig  
    det gamla sättet att räkna.  
       
1776- 1 riksdaler i 1 riksdaler = 48 skillingar = 576  
1803 silver runstycken.  
    1 skilling = 12 runstycken  
       
    1 riksdaler banco (b:o) var =  
    1½ riksdaler riksgäld  
       
    1 riksdaler riksgäld (rgs) var =  
    2/3 riksdaler banco  
       
1803- 1 riksdaler i Förhållandet 1½:1 mellan riksgäld och  
1834 silver banco blev fastställt  
       
1834- 1 riksdaler i 1 silver- eller specieriksdaler var lika  
1855 silver med 128 skillingar banco eller 192  
    skillingar riksgäld.  
       
    1 riksdaler specie = 2 2/3 riksdaler =  
    4 riksdaler riksgäld  
       
1855- 1 riksdaler specie 1 riksdaler riksmynt = 100 öre  
1873 i silver = 4 riksdaler    
  riksmynt    
       
1873- 1 krona 1 krona = 100 öre  

Litteratur: Krigsfinansiering och krigshushållning i Karl XII:s Sverige av Gösta Lindeberg

Tillbaka till Österlenforskning