Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening
Bildad den 9 maj 1987

"Föreningens syfte är att främja och väcka intresse för släkt- och folklivsforskning rörande Österlen med omnejd"

Vi i föreningen försöker uppfylla vårt syfte bl.a genom följande:
# ge ut medlemsbladet "Släkt och Bygd" 4 gånger per år
# ge ut en skriftserie
# ha denna hemsidan på Internet
# arrangera anbytarträff (3:e lördagen i oktober) där vi träffas och jämför anor med varandra
# ha släktforskardagar på Österlens Museum i Simrishamn
# genomföra gravstensinventering på Österlens kyrkogårdar
# ha samverkan med våra "vänföreningar"
# hålla sammankomster av olika slag (utställningar, "sockendagar", utflykter m.m.)

Medlemskap: Medlemsavgiften (2019) är 185 kr/år, ytterligare familjemedlem (i samma hushåll) 60 kr/år. Medlem bosatt i utlandet 200 kr/år. Medlem blir man lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro 703-8185. Personer bosatta utomlands kontaktar lämpligast kassören för att komma överens om betalningssätt.

Föreningsadress: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Kjerstin Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV

Utbytestidningar/medlemsregister: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Sven-Arvid Svensson, Österlenvägen 225-41, 271 75 GLEMMINGEBRO

Organisationsnr: 838800-6895

Styrelsen:

Ordförande: Magnus Lindskog, Giggatan 5, 212 42 MALMÖ. Tfn 040/496465 alt. Vallby 38:38, 276 56 HAMMENHÖG. Tfn 0414/440195
Vice ordförande & vice kassör: Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD. Tfn 0411/18982
Kassör: Sven-Arvid Svensson, Österlenvägen 225-41, 271 75 GLEMMINGEBRO. Tfn 0411/522345
Sekreterare: Kjerstin Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV. Tfn 0413/16133
Vice sekreterare: Leif Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV. Tfn 0413/16133
Ledamot: Brita Blank, Bästemansgatan 12 B, 276 60 SKILLINGE. Tfn 0414/30756
Ledamot: Lennart Mårtensson, Oshögavägen 148, 238 32 OXIE. Tfn 040/546613
Ledamot: Margareta Svensson, Storgatan 1, 272 93 TOMMARP. Tfn 0414/20006

Suppleant: Gertrud Wemnér, Violingatan 12 Svarte, 271 92 YSTAD.
Suppleant: Michael Signäs.
.

***
Revisor: Sven Svensson, Ö Ingelstad 8, 273 94 TOMELILLA
Revisor: Helén Nilsson, Tingsgatan 4, 271 42 YSTAD.

Suppleant: Jan Nilsson, Herrestavägen 16, 276 50 HAMMENHÖG
Suppleant: Jan-Åke Larsson, Norregatan 62 B, 241 33 ESLÖV

***
Valberedning:
Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD (sammankallande)
Kjerstin Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV
Leif Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV
Per Olof Olsson, Vilhelmsbergsvägen 10, 272 92 SIMRISHAMN
Sven Svensson, Kristianstadsvägen 366, 271 98 YSTAD


Program för 2019:

19

januari

Släktforskningens dag. Föreningen finns på Österlens museum i Simrishamn, kl: 10-14.
9 februari Årsmöte i Ingelstorps församlingshem 13.00. Föredrag av Magnus Lindskog om "Bränderna i Simrishamn under 1700-talet"
     
30 mars SkSF:s Förbundsstämma. Utställningar. Lund.
     
10 april Släktforskarjour. Tomelilla bibliotek. Kl: 15.00-18.30
     
1-6 juli Släktforskarvecka i Skåne.
Vår förening att ha en aktivitet preliminäst den 3/7
     
     
     
19 oktober Anbytarträff. Start kl: 12.00. Anmälningsblankett kommer med Släkt och Bygd nr 3/19.
     
9 november Arkivens dag. Vi visar hur man släktforskar på Österlens Museum, Simrishamn kl: 10-14.
     
     

Program för 2018:

20 januari Släktforskningens dag. Årets tema: "Arkiv".  Föreningen finns på Österlens museum i Simrishamn, kl: 10-14.
 
3 februari Årsmöte i Ingelstorps församlingshem 13.00. Föredrag av Berit Aronsson om projektet "Oäkta barn". Förslag till stadgeändring finns i Släkt och Bygd 4/2016 & 4/2017 ("Skånes Genealogiska Förbund" ändras till "Skånes Släktforskarförbund").
 
8 april SkSF:s Förbundsstämma. Utställningar. Eslöv.
 

5

augusti

Svenstorps skördefest. Vi visar hur man släktforskar. Kl: 10.30-17.00

22

september

Släktforskarjour. Simrishamns bibliotek. Kl: 11-14

13 oktober Skånska bokmässan 2018. kl: 10-16, Plats: Arkivcentrum i Lund på Porfyrvägen 20, LUND
Program hittar du här - program
Medarrangör: Skånes Släktforskarförbund

20

oktober

Anbytarträff. Glemmingebro Medborgarhus, Start kl: 12.00. Anmälningsblankett kommer med Släkt och Bygd nr 3/18.

10

november

Arkivens dag. Vi visar hur man släktforskar på Österlens Museum, Simrishamn kl: 10-14. Årets tema är: "Fest och glädje"

17

november

DNA-kafé (DNA-forskning för släktforskning), kl: 10-14 hålls s.k. DNA-kafé på Österlens Museum. Du som har DNA-testat dig eller funderar på att göra det kan få svar på dina frågor. Alla är välkomna både medlemmar och icke medlemmar, men då antalet platser är begränsade måste du anmäla dig. Föranmälan görs till 0414-819670 eller osterlens.museum@simrishamn.se. Du får då ett svar om du kommer med eller inte. Niklas Hertzman kommer att berätta om DNA i släktforskningen. Därefter hjälper vi varandra. Alla har olika kunskap, en del är nybörjare och vill få förklarat vad detta med DNA inom släktforskningen innebär, en del funderar på vilket test som är bäst, andra har fått sina resultat, men vet inte hur man skall tolka och tänka. Någon har hållit på längre och vill hjälpa nybörjare. Ta gärna med din bärbara dator och gärna en förlängningssladd.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa ett test från FamilyTreeDNA och topsa sig på plats. Vad detta kostar är beroende på vilka test som du vill göra (se: www.familytreedna.com). Vi berättar och förklarar om du är nyfiken. Tänk på att du att vid ev. köp av test måste betala på plats och ditt bankkort måste klara utlands- och internetbetalningar. I förekommande fall och ifall du är osäker gällande ditt bankkorts räckvidd: upplåsningen av bank/betalkort för utlandstransaktioner måste ha skett före betalningstillfället. Kontakta din bank/kortbolag i förväg så att allt fungerar när du registrerar ditt nya DNA-kit. Till kuvertet behövs ett frimärke (21 kr) och en "Prioritaire"-dekal. Eftermiddagskaffe och kaka finns att köpa på plats för 50 kr.

17 november Skånes Släktforskarförbund arrangerar: Hur släktforskar ”Allt för Sverige”? Lördagen den 17 november kl: 10-13 inkl. fikapaus SAMT även nyinsatt kl. 13.30-16.30 inkl fikapaus. Plats: Arkivcentrum Syd på Porfyrvägen 20, LUND. TV-programmet ”Allt för Sverige” är mycket populärt. Men hur tar man fram alla dessa fantastiska släkthistorier? Fredrik Mejster, som ansvarar för släktforskningen till programmet berättar om hur de går tillväga, vilka källor de använder och hur de får tag på alla de fina historierna och bilderna. Vi får också veta lite om inspelningarna och vad som inte kom med i TV. Antalet deltagare är begränsat, så därför bör en reservation göras i förväg på arrangemang@sgfm.se Ange ditt namn och hur många platser du vill boka. Inträde inklusive fika : 60 kr. Ej medlem 80 kr. Kontant på plats (om möjligt jämna pengar eller Swish)

     


Den 31 december 2017 hade föreningen 275 st. medlemmar
(2016: 287, 2015: 294, 2014: 291 st, 2013: 317 st, 2012: 329 st, 2011: 339 st, 2010: 355 st, 2009: 362 st, 2008: 365 st, 2007: 364 st, 2006: 373 st, 2005: 369 st, 2004: 370 st, 2003: 357 st, 2002: 331 st, 2001: 309 st, 2000: 284 st)
Vår hemsida lades ut på nätet söndagen den 15 mars 1998 i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - artikel 19: "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". Ett stort TACK till ÖsterlenDATA som möjliggör detta för oss!

 

Medlemmar med e-postadress och/eller hemsida (frivilligt deltagande - vill du vara med så mejla hit):
Bengt Alström | e-post |
Bengt-Åke Andersson
| e-post |
Bertil Bjerstam
| e-post |
Åse Grönvall | e-post |
Ulf Göransson | e-post | hemsida |
John Johnsson | e-post |
Per Juhlin | e-post |
Camilla Jönsson | e-post |
Margaretha Laike | e-post |
Åke Lindén | e-post |
Magnus Lindskog | e-post |
Nils-Åke Lundahl | e-post |
Carin Lundin | e-post |
Bertil Morin | e-post | hemsida
Leif Mårtensson | e-post |
Lennart Mårtensson | e-post |
Kjerstin Perssone-post |
Lars Persson | e-post |
Leif Persson | e-post |
Roland Persson | e-post |
Patrik Sassersson | e-post | hemsida |
Agneta Skafvenhjelm | e-post |
Ingvar Ståhl | e-post |
Margareta Svensson | e-post |
Sven Svensson (Ö Ingelstad) e-post
Sven-Arvid Svensson | e-post
Gertrud Wemnér | e-post |
Ingold Wihlborg | e-post | hemsida |
Lennart Winér | hemsida |
Tina Åkesson | e-post | hemsida |

***

Föreningens stadgar

***
Skånes Släktforskarförbund
Förbundets ändamål är att bevaka och främja den skånska släktforskningens intressen. Förbundet skall vara ett sammanhållande organ för släktforskare som är verksamma i Skåne eller som arbetar med skånskt källmaterial. I förbundet kan endast föreningar vara medlemmar - däribland Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

Sveriges Släktforskarförbund (SSF)
Förbundet är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där medlemsorganisationernas ombud har rösträtt - däribland vår förening och även Skånes Genealogiska Förbunds ombud.

Prenumerant får Släkthistoriskt Forum, och årsboken kan köpas till rabatterat pris.

Åter till huvudmenyn