Hannas

Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Hannas
1952-1968 Hammenhög
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskifts delning påbegynt i Hannas by som afstadnad på lika sätt som i Hammenhögs sochn" [år 1762]
Enskifte: Hannas 1819

Litteratur:
Vuxenskolan i Österlen. Hannas socken. 1979
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid.132-133. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Hannas
Sokn och By har:

Skatte 5. 35/48 giöra arbete till Ingelsta Gård.
Annex 1
Utsokne Frällse 2. 1/4 Bollerup 1. 1/2, Tåstarp 1/2 och Torup i Malmö Lähn 1/4
Gatehus 9

Tillräckeligit utsäde men knapt höbohl.

Soknen har 22 st. hemmansbrukare och giör med Hammenhögs Sokn ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Hannas nr 1, 9/16 mtl 1761 augusti 19, skattebrev på 9/32 mtl; överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon köpte 1818 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till "gården" (AID: v566850.b370)
1761 augusti 19, skattebrev på 9/32 mtl
Hannas nr 2, 9/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 9/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 9/32 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till "gården" (AID: v566850.b370)
Hannas nr 3, 3/8 mtl 1758 sept. 18, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 3/16 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till "gården" (AID: v566850.b380)
Hannas nr 6, 7/16 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 7/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 7/32 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till "gården" (AID: v566850.b380)
Hannas nr 7, 1/3 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 1/3 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 8, 7/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 7/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 9, 7/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 7/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 10, 1/16 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 1/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; men utgör ännu (1825) Ränta och arbete till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 11, 5/16 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 5/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 12, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 15, 9/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 9/32 mtl, , överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
s.d., skattebrev på 9/32 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 17, 1/3 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 1/3 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 19, 3/8 mtl 1759 april 30, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; är genom köp nu (<1825) alldeles fritt från arbetes och räntas utgörande till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 20, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; men utgör ännu (1825) Ränta och arbete till Ingelstads gård (AID: v566850.b380)
Hannas nr 22, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl, överfört 1789 november 3 till utsockne skattefrälse; åbon på 3/16 mtl köpt <1825 av Ingelstads gård frälseräntan och frihet från arbete till "gården" (AID: v566850.b380)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 8 47/48 hemman, af hvilka 7 47/48 äro frälse och 1 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Hammenshögs och Hannas socknar
Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Måns Petterson i Övraby, vilken avgick 1832. Då valdes Nils Jönsson, Hammenhög. Efter honom

Nils Mårtensson, Hannas, vald 1833;
Sven Jönsson, Hammenhög, tjänstgjorde 1837;
Ola Nilsson, Hannas, tjänstgjorde 1848;
Håkan Nilsson, Hammenhög, häradsdomare, vald 1852, entledigad vt. 1867;
Nils Lasson, Hammenhög, vald 14/10 1867;
Ola Larsson, Hannas, vald 3/1 1896;
Jöns Andersson, n:r 7 Hammenhög, vald 22/4 1903;
Per Hansson, n:r 7 Hannas, vald 24/7 1909;
Johannes Åkerman, Olofsfält, vald 1/2 1915; innehar fortfarande befattningen (1926)

Hilmer Nilsson, Hannas, -1957-.

Hannas socken år 1684:

Under Arende till Ingelsta

1

Hannas: Mårten Pehrsson

1

Har 3 husl: och bonden Uthfattigh

-”-

2

Nils Christensson

1

Fins 4 husläng:r bonden hielper sigh

-”-

3

Nils Nilsson

1

Har 2 stomper husläng:r warit på Rothe Uthfattigh

Till Bollerup

4

Pehr Rasmusson

½

Har 2 stomper husl: och bonden Uthfattig

Sahl: Eckmans Arfwing:r

5

Olof Pehrsson

¼

Af ödhe Uptaget Upbygdt een huuslänga fattigh

Förbytt ifrån Cronan till Sahl: Hr Owe Tott och sedermehra Uthlagdt till Knuth Carlss: Arfwing:r på Weyletorp(?)

6

Olof Rasmusson

1

Fins 4 husläng:r bondhen fattigh

Under Arende till Ingelsta gårdh

7

Tycke Pehrsson

1

Har 3 stomper huusläng:r heilper sigh

-”-

8

Lasse Pehrsson

1

Fins 3 st: huusl: bonden fattigh

-”-

9

Hindrich Hansson

½

Haf:r 2 små st: husl: bonden Uthfattigh

-”-

10

Anders Jönsson

½

Dito 2 stomp: huus, blindh tiggiare

-”-

11

Olof Ingemansson

½

Dito 2 stomper huus, Uthfattigh

-”-

12

Swen Christenss: nu Nils Larsson

½

Står I Jordeboken för 2:ne ¼ men liggia i hoppa af 2 st: husl: och Ett bruk

Prästens Anexehemman

13

Måns Pehrsson

1

Haf:r 4 husl: wedh macht och behål:n

Till Bollerup

14

Pehr Pehrsson

½

Haf:r 4 små läng:r och bonden fattigh

Till Ingelsta

15

Åcke Nilsson

1

Fins 2 små husl: bonden Uthfattig

Till Bollerup

16

Nils Ollss: på Mårten Jönss: gård

½

Dito 2 stomper Uthfattigh

Till Ingelsta

17

Anders Bengdtzon

½

Dito 2 stomper husl: af ödhe Uptaget, Uthfattig

Till Tåsterup

18

Nils Hansson

½

Dito 2 små stomper Uthfattigh

Till Ingelsta

19

West:e Pehr Hansson

½

På Rothe Uptaget och finns een lijtet stompa husl: Uthfattigh

Till Ingelsta men landg:le till kyrkian

20

Jöns Nilsson

½

Fins 3 stomper huusl: bonden fattig

Dito till Ingelsta gårdh under Arende

21

Hyrehuuset: Påhl Skräddare nu Pehr Nilsson

1

Fins Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh

-”-

22

Östre Pehr Hansson

1

Har 2 st:n längiar bonden hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 110 / sid 105 ff (AID: v98462.b110.s105)

Ur: 1719 års jordebok
Hannas socken

Kronohemman
Hannas 1 Bengt Nilsson 5/16
Hannas 2 Mårten Nilsson 5/16
Hannas 3 Ifwar Jönsson 1/4
Hannas 7 Anders Pärsson 1/4
Hannas 8 Swen Pärsson 3/8
Hannas 9 Oluf Pärsson 1/4
Hannas 10 Troen Tuesson 1/16
Hannas 11 Öde 1/4
Hannas 12 Rasmus Persson 1/4
Hannas 15 Lars Åkesson 3/8
Hannas 17 Christen Nilsson 1/4
Hannas 19 Rasmus Håkansson 3/16
Hannas 20 Lars Ohlsson 1/8
Hannas 22 Hans Pärsson 1/4
Kronogatehus
Hannas 21 Öde
Kyrkohemman
Hannas 13 Nils Månsson 1.
Utsockne frälsehemman
Hannas 4 Anders Larsson 1/2
Hannas 5 Oluf Pärsson 1/4
Hannas 6 Hans Lasson 1.
Hannas 14 Pär Pärsson 1/2
Hannas 16 Öde 1/2
Hannas 18 Hans Nilsson 1/2

Åter till huvudmenyn