Löderup

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1971- Ystad

Storskifte: "Storskiften eij begierte" [år 1762]
Enskifte: Löderup 1818, Hagestad 1818

Byordningar:
Löderup byordning stadfäst 1725 26/2
Hagestad hade en byordning 1778

Litteratur:
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 136. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Löderups Sokn och By har: (a)

Skatte 2. 5/48  
Crono 3. 5/48  
Utsokne Frällse 2. 1/2 Gyllerup 1, Örup 1 och Krageholm i Malmö Lähn 1/2.
Mensal, Utsokne Frällse (b) 4. 1/2  
Kyrcko 1 Lunds Domkyrckja.
Prästegård 7/8  
Klåckarebohl 1/4  
Qwarn, Uts. F. 1   Tåsterup.
Gatehus 24    
Åledrätt 1   Pastorns.

God och tillräckelig åker men knapt höbol.

Hagesta har:

Skatte 9/16  
Utsokne Frällse 15 Gyllerup 2, Tåsterup 8, Gundralöf i Malmö Lähn 4. 1/2 och Probsten Östman 1/2.
Crono indelte 8. 19/24  
Gatehus 61   Gundralöf 2, Tåsterup 2, Borreby 2 och Östman 1.
Åledrätter 2    

Skarpt, dåck tillräckeligit utsäde, knapt höbohl, wacker eke Plantering och torfjord till salu.

Soknen har 82 st. hemmansbrukare.

(a) Af Floræus förmenes Byn hafwa fådt sitt namn af en Laudurs eller Löders, kong Agantyrs Broder som härstädes tros hafwa haft sitt Läger.

(b) För en siälemässa äro desse hemman donerade Prästen i Löderup af en Wälbördig Man och Riddare benembd Jöns Kanne, som säges hafwa haft sitt säte i Hagesta, därest en Gård ännu kallas Hof Gården [=nr 25]. Gåfwobrefwet finnes icke, men konung Erik Menveds och konung Christophers af Dannemarcks stadfästelse Bref på denne donation äro tillstädes, och utgifne åren 1293 samt 1320.

Skatteköp 1700-1857
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Hagestad nr 1, 1/8 mtl 1819 april 1, skattebrev (AID: v566850.b670)
Hagestad nr 1, 1/8 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b690)
Hagestad nr 3, 1/4 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b670)
Hagestad nr 6, 3/8 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 7, 3/8 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 8, 3/8 mtl 1844 november 5, skattebrev (AID: v566850.b690)
Hagestad nr 18, 3/16 mtl 1826 november 20, skattebrev (AID: v566850.b690)
Hagestad nr 19, 1/3 mtl 1825 oktober 18, skattebrev (AID: v566850.b670)
Hagestad nr 21, 3/8 mtl 1832 september 28, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 22, 1/3 mtl 1817 november 18 (AD: v566850.b670)
Hagestad nr 23, 1/8 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 23, 1/24 mtl 1840 december 22, skattebrev (AID: Hagestad nr 23, 1/8 mtl)
Hagestad nr 23, 1/6 mtl 1842 mars 4, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 24, 5/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 25, 1/3 mtl 1827 oktober 23, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 26, 1/16 mtl 1815, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 26, 3/64 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 26, 1/9 mtl 1850 juli 29, skattebrev (AID: Hagestad nr 23, 1/8 mtl)
Hagestad nr 27, 1/3 mtl 1853 april 28, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 29, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 31, 1/12 mtl 1838 december 18, skattebrev (AID: Hv566850.b700)
Hagestad nr 31, 1/6 mtl 1840 oktober 20, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 33, 1/16 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 33, 1/8 mtl 1838 oktober 16, skattebrev (AID: v566850.b700
Hagestad nr 33, 1/32 mtl 1845 november 10, skattebrev (AID: v566850.b700)
Hagestad nr 34, 1/4 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b680)
Hagestad nr 35, 5/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 36, 3/16 mtl 1819 februari 25, skattebrev (AID: v566850.b680)
Hagestad nr 38, 1/3 mtl 1817 maj 1, skattebrev (AID: v566850.b680)
Hagestad nr 39, 3/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 40, 1/3 mtl 1790 mars 16, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 42, 1/3 mtl 1794 aug. 1, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 45, 5/16 mtl 1823 oktober 30, skattebrev (v566850.b680)
Hagestad nr 47, 1/3 mtl 1799 maj 6, kvittens i landskontoret
Hagestad nr 50, 3/16 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
   
Löderup nr 7, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Löderup nr 7, 1/4 mtl 1854 december 11 (AID: v566850.b680; v566850.b710); 1840 december 22
Löderup nr 9, 1/16 mtl 1845, skattebrev (AID: v566850.b710)
Löderup nr 11, 1/4 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b710)
Löderup nr 26, 1/16 mtl 1815 november 15, skattebrev (AID: v566850.b710)
Löderup nr 26, 1/64 mtl 1848, skattebrev (AID: v566850.b710)
Löderup nr 26, 3/64 mtl 1842 september 17, skattebrev (AID: v566850.b710)
Löderup nr 30, 7/64 mtl 1854 december 11, skattebrev (AID: v566850.b750)
Tufvemöllan 1769 januari 17, utfärdad afhandling (AID: v566850.b750
Wigrasättet (åledrätt) 1823 mars 20, sålt från No 29 Hagestad
Åledrätt utan namn nr 1, 430 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 2, 210 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 3, 210 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 4,  260 alnar 1855 oktober 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 5, 300 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 6, 340 alnar 1857 januari 8, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 7, 420 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 8,  360 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 9, 420 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 10, 390 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 11, 390 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 12, 450 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 13,  480 alnar 1857 september 7, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 15, 430 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 16, 280 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 17, 300 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 18, 380 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b720)
Åledrätt utan namn nr 19, 400 alnar 1857 maj 18, skatteköp (AID: v566850.b730)
Åledrätt utan namn nr 20, 350 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b730)
Åledrätt utan namn nr 21, 350 alnar 1857 januari 26, skatteköp (AID: v566850.b730)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 38 11/16 hemman, af hvilka 22 3/4 äro frälse, 12 67/96 skatte och 3 23/96 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Löderups socken
Vid distriktsindelningen 1825 bestämdes att efter då tjänstgörande nämndemannen Ola Perssons och Per Olssons i Hagestad avgång Löderups och Hörups socknar skulle välja två nämndemän.

Ola Persson avgick 1829, efter honom valdes;
Per Andersson i Löderup år 1829,efter honom;
Anders Jönsson i Hagestad, efter honom;
Per Tuvesson i Hagestad, vald 1832, vidare;
Tuve Andersson i Hagestad, som tjänstgjorde ännu 1854;
Erik Andersson, n:r 24 Hagestad, vald 26/8 1855;
Per Esbjörnsson, n:r 46 Hagestad, vald 9/10 1869;
Sven Nilsson i Löderup, vald 29/3 1879, häradsdomare, avsked 1920;
Ola Tuvesson i Löderup, vald 1/5 1920, vilken ännu innehar befattningen (1926).

Eric Ericsson, n:r 24 Hagestad, Löderup 1932-1944-
Joel Nilsson
, Hejdedal, Löderup, -1957-.

Löderups socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Anders Nils Rusthåldh 1 Hagestadh by Jöns Nillsson ½ Fins 3 st: små huuslängier bonden fattigh
Ifrån Tåsterup till S:l Per Weijer i Malmö 2 Swen Christensson ½ Fins 2 st: små huuslängier bonden fattig
Swen Tykess: Rusthåldh 3 Olluf Håkensson ½ Har 4 g:le huuslängier bonden Fattigh
Dito till Per Wäijer i Malmö 4 Åke Persson 1 Har 2 stumper huuslänger  bonden fattigh
½ till Tåsterup och ½ till Valentin Korn i LandzCrona 5 Jep Faddersson och Jöns Faddersson 1 Fins 4 huuslängiär den eena förfallen Jeppe Uthfattigh
Rusthållare 6 Swen Tykesson 1 Har 4 huuslängier tembl: wedh macht
Dito Rusthåldh lang:le till Kyrkian 7 Swen Swensson 1 Dito 4 längier bonden hielper sig något tembl:
Dito Rusthåldh Ordin: till kyrkian 8 Nills Jönnsson 1 Har 2 st: huuslänger och 2 bröstfäldige bonden Uthfattigh
Till Gunnerlöf 9 Mårten Nillss: och Måns Madtzon i bruuk 1 Öde och afhyst öf:r 30 Åhr
Dito till Gunnerlöf 10 Gathehuus Nills Swennss:

1

Ett stycke huuslängia Åboen Uthfattigh
Rytt: Anders Karms Rusthåldh 11 Madtz Jönnsson 1 Fins 3 små g:l huuslängier bonden Uthfattigh
Till Widtsköfle 12 Per Tykesson 1 Har 3 stumper huuslängier Uthfattigh
Till Gunnerlöf 13 Lars Jönnsson 1 Fins 3 st: huuslängier och bonden hielper sigh
Till Gunnarlöf 14 Hans Lasson ½ Har 2 g:l huuslängier och bonden fattigh
Åke Anders Rusthåldh 15 Per Jönsson och Anders Mårtensson ½ Fins 3 Eelale småå huus bönderne Uthfattige
Ryttaren Anders Karms Rusthåldh ringa och Oförmöget 16 Nills Madtzon och Per […...] ½ Dito 3 st: huuslängier odugl: Uthfattige
Uthlagt till Elfwert Wiijman i Kiöpenhamn 17 Måns Tykesson 1 Fins 3 små huuslengier bonden hielper sigh
Anders Nilss: Rusthåldh 18 Håkon Lasson 1 Fins 4 huslängier och bonden fattigh
Åke Anders Rusthåld 19 Hans Madtzon och Mårten Swensson 1 Har 3 huuslänger och bönderne Uthfattige
Udtlagt till Valentin Korn i LandzCrona 20 Jöns Anderss: 1 Har 4 g:le huuslänger den eena een stumpe bonden hielper sigh
Rusthållare 21 Anders Nillsson 1 Haf:r 2 stumper huuslänger Af Öde Uptaget bonden hielper sigh
Åke Anders Rusthåldh 22 Lasse Åkeson och Oluf Anders Rusthållare i bruuk 1 Fins 3 st: huuslänger dhe 2 Ruin: bonden ifrån Gården
Rusthållare Oförmöget Rusthålldh 23 Åke Andersson 1 Fins här på 4 g:le huuslänger bonden hielper sigh
Dito Anders Rusthålldh 24 Anders Persson 1 Har 3 g:l huuslänger bonden hielper sigh
Åke Madtzons Rusthåldh 25 Per Jonsson Hofgårdh 1 Har 4 huuslänger och bonden fattig
Rusthållare 26 Åke Madtzon 1 Har 3 små husl:r bonden fattigh
Dito Rusthåldh 27 Thor Nillsson 1 Fins 3 förfal: och bröstf:l huusl:r Uthfattigh
Utlagt till Efwert Weijman i Kiöpenhambn 28 Olluf Håkansson 1 Haf:r 4 g:l huuslängier bonden hielper sigh
Anders Karms Rusthåldh 29 Nills Lasson ½ Haf:r 2 st: små g:l förrutne huslänger bonden fattigh
Till Gunnerlöf 30 Åke Andersson och Jöns Andersson 1 Haf:r 3 g:l förruttne husl:r bonden fattig drengh [v331250.b10370]
Rusthållare 31 Lasse Rasmusson nu Rytt: Anders Karm i bruk ½ Fins een huuslängia Ryttaren fattig och ringa Rusthåldh
Till Per Weijer i Malmö 32 Måns Madtzon ½ Har 2:ne st:n små g:le huuslängier bonden fattigh
Anders Persson Rusthål: 33 Jep Åkess: Twillingh nu Rusth: i bruuk 1 Fins 3 st: g:l små huslängier
Dito Anders Pers Rusthåldh 34 Jöns Persson 1 Hafwer 2 små huuslängier bonden fattigh
Dito Anders Perss: Rusthåldh Ordin 2 pundh till kyrkian 35 Måns Ollsson 1 Fins 3 små stcyekn husläng:r bonden fattigh
Sadtzer Perss: Rusth: 36 Per Månsson Frost ½ Fins 3 stycken g:le förrutne husläng:r bonden Uthfattigh
Till Widtskiöfle 37 Jöns Perss: och Lasse Jonsson 1 Fins 4 husl: och bonden wedh macht
Rusthållare, ringa och oförmöget Rusthåld 38 Sadtzer Persson 1 Fins 3 g:le huusläng:r och dess uthan ett lijtet huus i dess kåhlhaga Upbygdt, bonden hielper sigh
Dito Rusthåldh 39 Nills Håkensson ½ Fins 3 g:le st: huusl: bonden Uthfattig
Dito Rusthåldh 40 Olluf Larsson 1 Har 3 husläng:r bonden Uthfattigh
Till Widtsköfle 41 Åke Tykesson nu Nills Jönss: 1 Har 4 husläng:r bonden fattigh Ungh drängh
Jonas Brunckz Rusthåld 42 Jacob Jönsson 1 Har 2 stycken g:le huusl: bonden fattigh [v98384a.b1200]
Till Widtsköfle 43 Nills Jönnsson Juthe 1 Har 3½ huslägia bonden hielper sigh
Till Gunnarlöf 44 Seguth Pehrsson 1 Har 3 g:le förrutne husl: Uthfattig Åbo [v331250.b10350]
Hans Håkanss: Rusthåldh i Löderup 45 Olluf Jönsson Juthe och Nills Åkesson 1 Dito beskaffenheeth
Jonas Brunckz Rusthåld 46 Truhls Håkensson i bruk af Rusthållaren 1 Fins 2 g:le huslängier
Dito Rusthåldh ringa och oförmöget Rusthåldh 47 Håkan Christensson 1 Dito 2 g:le bröstfeldige husl: bonden Uthfat:
Till Bollerup 48 Lasse Plogsson ½ Fins 4 g:le förfalne husläng:r bonden fattigh [AID: v884453.b330]
Dito till Bollerup 49 Per Jönnsson Frost 1 Ett lijtet g:le stycke förfallit hus huus Uthfattigh
Sahl: Probstens Hr Oluf Bertelssons Rusthåldh 50 Jöns Ollsson i bruuk af Rusthållaren ½ Fins 2 små stomper odogl: huus ruinerat
Cronones Ograve. Swarar till Borby 51 Gathehuus Jönns Persson

1

Ett lijtet odogl: stycke huus, Uthfattigh
Till Gunnarlöf 52 Ibm: Olof Nilsson

1

Ett stycke huus, fattigh Åboo
Cronans Ograverade och giöra dagzwärke till Borby Gårdh 53 Måns Åkesson

1

Dito beskaffanheeth
-”- 54 Lars Nilsson

1

Afhyst och ödhe
-”- 55 Olof Jönsson

1

Diro ödhe och Afhyst
-”- 56 Pehr Nilsson

1

Ett lijtet förfallit huus
-”- 57 Pehr Mårtensson

1

Dito ett lijtet stycke huus
-”- 58 Olof Pehrsson

1

Ödhe och afhyst i Uhrminnes tijdh
-”- 59 Måns Madtzon

1

Ett lijtet stycke hus, fattigh
-”- 60 Bengdt Tygesson Räf

1

Dito ett lijtet stycke huus g:l och ruinerat
-”- 61 Swen Fadderss: och Hans Stenkelss:

1

Dito 1½ golfz huus Uthfattigh
-”- 62 Måns Åckesson

1

Ödhe och Afhyst
-”- 63 Wellum Nilsson

1

Dito Afhyst
-”- 64 Lars Madtzon

1

Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
    Löderup Byy    
Prästestombnen 1 Präste Gårdhen   Består af 4 huusläng:r tembl: wähl bebygdt och wedh macht hållen
Klåckarebohligh 2 Degnebohligen Sahl: Probsten Ibruch, Substituten Åboer ¼ Fins 2 g:le förfal: huusläng:r
Hr Probstens Rusthåldh men Ordin:e till kyrckian 3 Ingwardh Mårtenss: Möllar Ibruch ¼ Afhyst uthi 14 åhrs tijdh Ibruch een kyrkiofästa
Kyrckians huus 4 Smedien Erich Andersson

1

Ett stycke huslängia fattigh
Cronans Ograverat 5 Gathehuus Lasse Trulsson

1

Ett styckia huus, Utfattigh
Till Öhrup 6 Pehr Trulsson och Anders Mårtenss: 1 Fins 4 g:le husläng:r bönderne Uthfattige
Hr Probstens Rusthåldh 7 Pehr Lass: och Pehr Mårtenss: 1 Fins 4 små husläng:r dhe 2 odogl: Pehr Uthfattigh
Prästens Mensalhemman 8 Mårtens Månss: och Per Mårtenss: 1 Dito odogl: husläng:r bönderne Uthfattig
Hr Probstens Rusthåldh 9 Joen Nilsson, för detta Nils Denkar(?) nu Pehr Tyckesson ½ Ett lijtet stycke husl: bonden hielper sigh
Dombkyrckians 10 Anders Pehrsson 1 Har 3 stycken husläng:r och bonden Uthfattig
Swen Trulss: Rusthåldh 11 Nils Mårtenss: och Mårten Perss: Änkia 1 Ett stycke längia hus mycket förfal: bonden Uthfattig
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Fru Karin Marswijns arfwing:r 12 Pehr Hansson 1 Haf:r 4 huusl: tembl: wedh macht
Ähr bygdt på Christen Pehrss: grundh och prästens Mensal 13 Gathehuus: Joen Skräddare nu Anders Månsson

1

Fins ett g:l dolligt stcyke huus, fattig Åboo
Dito Uthlagdt till Fru Karin Marswijns Arfwing:r 14 Pehr Hindrichsson ½ Fins 3 små stycken husl: bonden hielper sigh
Nils Esbiörnss: Rusthåldh, men ordin:e till kyrckian 15 Tycke Jönsson 1 Fins 3 stycken dollige små husläng:r, bonden Uthfattig
Prästens Mensalhemman 16 Ingwardh Mårtensson 1 Fins 3 små g:le huusläng:r bonden fattigh
Corporal Johan Adams hestehemman och säthe 17 Lasse Knuthsson 1 Diro 3 stycken huusläng:r fattigh
-”- 18 Pehr Jönsson Beck och Truls Swenss: 1 Har 3 huusläng:r bonden hielper sigh
Swen Trulss: Rusthåldh 19 Pehr Christensson 1 Har 2 bröstfeld: huusl: bonden heilper sigh
Mensalhemman 20 Christen Pehrss: och Anders Christenss: 1 Fins 4 g:le huusläng:r, bonden fattigh
Swen Trulss: Rusthåldh 21 Swen Trulss: och Tycke Ingemanss: 1 Har 3 st: huusl: något bröstfeldige, hielper sigh
Dito Rusthåldh men ordin:e till kyrkian 22 West: Pehr Jönsson ½ Har 3 små husläng:r bonden fattigh
Mensalhemman 23 Jöns Åckess: och Åcke Lass: Änkia 1 Har 4 stycken husläng:r fattigh Åbo
Hans Håckonss: Rusthåldh 24 Håckon Jönss: nu Påhl Pehrss: och Hans Håckonsson 1 Har 4 husläng:r, Påhl Uthfattigh
Mensalhemman 25 Pehr Swensson ½ Har 3½ g:le husl: bonden hielper sigh lijtet
Hans Håckonss: Rusthåldh 26 Jöns Jönss: Rusthål: Ibruch ½ Fins 2 små g:le bröstfeldige husl: fattigh Åbo
Corporal Johan Adams hestehemman 27 Bengdt Jönsson 1 Fins 4 st: g:le förfal: husl: bonden fattig
Hr Probstens Rusthåldh 28 Pehr Månsson 1 Har 3 små husl: bonden hielper sigh tembl:
Nils Esbiörnss: Rusthåldh 29 Nils Esbiörnss: och Matz Sigwardhss: 1 Har 4 bröstfeld: husl: bonden hielper sig
Till Öhrup Gårdh 30 Erich Söhrensson ½ dehlen obefindtl: fins 2 stycken längier och Een stompe huus, fattigh
Cronans till Borreby Gårdh medh dagzwärken 31 Gathehuus: Olof Nilsson

1

Ett lijtet stycke huuslängia
    Truls Pehrss: änckia

1

sammanbygdt
Dito till Borby Gårdh medh dagzwärke 32 Ennewoldh Beijesson

1

Dito Ett stycke huus, fattig åbo
-”- 33 Thua Jönsson

1

Dito beskaffanheeth
-”- 34 Jeppe Ingwarss: Änckia

1

-”-
-”- 35 Mårten Madtzon

1

-”-
Hr Probstens Frälse och sigh tillhandlat 1 Een qwarn Ingwardh Möllare 1 Een lijten qwarn, består af 2 små qwarnar och 3 stycken huusläng:r wedh macht, Nyligen medh stor Omkåstnadt antaget och bebygt

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 82 / sid 77 ff (AID: v98462.b82.s77)

Åter till huvudmenyn