Nyheter

Här redovisas nyheter och förändringar av vår hemsida:
(De 15 senaste)

  Jubileumsskrift: Föreningens 30-årsjubileum (1987-2017) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Österlens "oäkta" barn, sammanställd av Östen Lundström.
    Skiften var färdig till Arkivens dag 2017 och säljs vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden, vice ordföranden och kassör.
     
2018-10-30 Föreningen uppdaterad (Årsmötesdatum 2019)
2018-10-28 Föreningen uppdaterad
2018-10-23 Albo härads dombok 1692 extra ordinarie ting (ny)
2018-10-22 Albo härads dombok 1692 sommarting (ny)
2018-10-18 Albo härads dombok 1692 vinterting (ny)
2018-10-13 Albo härads dombok 1691 höstting (ny)
2018-10-10 Föreningen uppdaterad (program)
2018-10-10 Emigrantforskning uppdaterad
2018-09-26 Föreningen uppdaterad
2018-09-17 Föreningen uppdaterad
2018-09-17 Efterlysningar uppdaterad
2018-06-28 Borgmästare uppdaterad
2018-06-28 Rådmän uppdaterad
2018-06-28 Kronobefallningsmän i Albo härad uppdaterad
2018-05-07 Föreningen uppdaterad

Tillbaka till huvudmenyn