Nyheter

Här redovisas nyheter och förändringar av vår hemsida:
(De 15 senaste)
 

  Nya böcker om Andrarum: Böckerna (del 1 & 2) om Andrarums socken innehåller beskrivning av alla gårdar i Andrarums socken sedan 1658, hur de delats och skiftats, samt vilka som bott på gårdar och torp. En CD medföljer boken och den omfattar nästan 18.000 namn på de som bott i Andrarum 1658-1960.
    Det som saknas i de två första delarna är Alunbruket - men det kommer en del 3 så fort jag har forskat färdigt.
    Jag tar 300 kr för böckerna (priset inkluderar båda delarna), och de säljs på Café Smulan i Brösarp. Men naturligtvis även hemma hos mig eller på en plats som vi kommer överens om. Jag kan även sända dem som paket: Schenker tar 150 kr och PostNord 190 kr, och det tillkommer.
    Beställning av böcker kan göras på gertandrarum@gmail.com,betalning till bankgiro 5840-4690
    Gert Lagerstedt
     
  Jubileumsskrift: Föreningens 30-årsjubileum (1987-2017) firades genom utgivning av en jubileumsskrift: Österlens "oäkta" barn, sammanställd av Östen Lundström.
    Skiften var färdig till Arkivens dag och säljs vid våra arrangemang för 150 kr. Finns däremellan även att köpa (efter överenskommelse) hos ordföranden, vice ordföranden och kassör.
     
2018-09-17 Föreningen uppdaterad
2018-09-17 Efterlysningar uppdaterad
2018-06-28 Borgmästare uppdaterad
2018-06-28 Rådmän uppdaterad
2018-06-28 Kronobefallningsmän i Albo härad uppdaterad
2018-05-07 Föreningen uppdaterad
2018-01-18 Projekt uppdaterad
2018-01-18 Efterlysningar uppdaterad
2017-12-06 Föreningen uppdaterad
2017-08-30 Efterlysningar uppdaterad
2017-05-01 Bolshög uppdaterad

2017-03-23

Föreningen uppdaterad. Se program 2017: Anbytarträff i Brandstad 22/4 och Studiebesök på Christinehofs slott 13/5
2017-02-15 Häradshövdingar uppdaterad
2017-02-01 Föreningen uppdaterad
2017-02-01 Rådmän uppdaterad

Tillbaka till huvudmenyn