Onslunda

Pastorat: Skåne-Tranås, Onslunda och Spjutstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1968 Onslunda
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delning. En begynt i Onslunda by för 4. a 5. år och afstadnadt medelst tvist som nu är i hofrätten" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1795.

Litteratur:
Barup, K. Onslunda. 1980
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 126-127. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Lysningar och vigslar 1733, 1743 (Skriftserie 1)
Dödlistor 1794 (Skriftserie 3)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Onslunda Sokn och By har:

Skatte 2. 9/16  
Crono indelt 8. 7/48  
Annex 1  
Utsokne Frällse 1/8 Handelsm. Baas 1/16, Åboens 1/16.
Qwarn 1    
Gatehus 30    

Sandig och skarp åker, nödigt höbol, tillräckelig torfjord, någon surskog, kalckstensbrått och Soknen har 66 st. hemmansbrukare, hwilcken ligger till Tranås Pastorat i Malmö Lähn.

Skatteköp 1700-1856
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Onslunda nr 1, en mjölkvarn 1763 nov. 23, skattebrev
Onslunda nr 2, 1/12 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 2, 1/12 mtl 1848, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 3, 1/3 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/6 mtl
Onslunda nr 3, 1/6 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 4, 1/24 mtl 1813 december 21, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 4, 1/24 mtl 1814 september 21, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 4, 1/12 mtl 1823 juli 12, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 4, 1/12 mtl 1831 november 1, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 4, 1/12 mtl 1849 juli 6, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 5, 1/6 mtl 1814 september 21, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 5, 1/6 mtl 1821 februari 26, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 9, 1/12 mtl 1821 februari 2, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 9, 1/12 mtl 1821 april 9, skattebrev (AID: v566850.b780)
Onslunda nr 9, 1/6 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 9, 1/6 mtl 1838 juni 12, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 9, 1/12 mtl 1849 juli 6, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 10, 3/32 mtl 1847, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 10, 3/32 mtl 1854, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 11, 3/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 3/16 mtl
Onslunda nr 12, 1/16 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 13, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 14, 1/32 mtl 1831, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 16, 3/16 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 17, 1/32 mtl 1837(?) juni 27, skattebrev (AID: v566850.b810)
Onslunda nr 19, 3/16 mtl 1755 febr. 13, skattebrev på 3/16 mtl
Onslunda nr 20, 1/3 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 20, 1/12 mtl 1828 okotober 7, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 20, 1/16 mtl 1834 november 27, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 20, 1/16 mtl 1839 oktober 15, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 20, 1/36 mtl 1848 december 11, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 20, 1/36 mtl 1852 oktober 19, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 20, 1/32 mtl 1856 mars 14, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 21, 1/18 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 21, 1/12 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 27, 1/3 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/6 mtl
  s.d., skattebrev på 1/6 mtl
Onslunda nr 28, 1/16 mtl 1798 juni 19, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 29, 1/3 mtl 1790 apr. 23, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 29, 1/12 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 29, 1/112 mtl 1856 oktober 6, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 31, 1/3 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 31, 1/12 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 32, 3/32 mtl 1845, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 32, 1/8 mtl 1846, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 33, 3/16 mtl 1761 mars 2, skattebrev på 3/16 mtl
Onslunda nr 34, 1/4 mtl 1761 aug. 6, skattebrev på 1/4 mtl
Onslunda nr 35, 1/6 mtl 1790 sep. 28, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 35, 1/12 mtl 1812 oktober 30, skattebrev (AID: v566850.b790)
Onslunda nr 35, 1/12 mtl 1821 mars 12, skattebrev (AID: v566850.b790)
Onslunda nr 37, 1/3 mtl 1762 aug. 25, skattebrev på 1/6 mtl
Onslunda nr 37, 1/6 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 40, 1/64 mtl 1852 oktober 19, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 41, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Onslunda nr 44, 1/12 mtl 1849 augusti 8, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 45, 1/4 mtl 1790 apr. 23, kvittens i landskontoret
Onslunda nr 45, 1/32 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 45, 3/32 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 46, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 47, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Onslunda nr 48, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Onslunda nr 49, 1/2 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 49, 1/8 mtl 1812 oktober 21, skattebrev (AID: v566850.b800)
Onslunda nr 49, 3/32 mtl 1842 januari 28, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 49, 1/32 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b820)
Onslunda nr 50, 1/32 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b830)
Onslunda nr 50, 1/32 mtl 1842 januari 28, skattebrev (AID: v566850.b830)
Onslunda nr 51, 1/8 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/8 mtl
Onslunda nr 52, 1/8 mtl 1818 november 19, skattebrev (AID: v566850.b800)
Onslunda nr 53, 1/8 mtl 1813 juli 14, skattebrev (AID: v566850.b800)
Onslunda nr 54, 1/8 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/8 mtl
Onslunda nr 55, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 58, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Onslunda nr 59, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 59, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Onslunda nr 60 o 61, 1/4 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret

"Förr, jemte alle öfrige hemman utöfwer N:rer 39 i denna By hafva utgjort Onslunda Ladugård, som står i 1749 års Jordebok för 4 1/4 Hemmantal och Ordinarie Ränta 173 D: 24 ./. Smt eller 57 R:d 44 s Specie och i Tionde 5 Tunnor Korn och 1 Tunn 10 2/3 skpr Hafra. Dåvarande Egaren Ryttmästaren och Riddaren Cronacker försålde 1753 Onslunda Gårds säterifriheten till hemman i Vinslöfs Socken och By, och sjelfva Gården äfven fördelad i desse motstående med flere följande hemman, som då uppkommo med dem åsatta Räntorne, hvarå Tionden fördelad utgör äfven hvad för hvarje hemman är utfört."
Ur: 1825 års Jordebok (AID: v566850.b800)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 11 5/6 hemman, af hvilka 1/8 äro frälse, 10 103/192 skatte och 1 11/64 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Onslunda socken
År 1825 tjänstgjorde för denna socken nämndemannen Nils Hansson i Onslunda. Hans efterträdare med samma namn Nils Hansson valdes 1831, därefter följde

Hans Andersson, vald 1833
Per Jönsson, vald 13/8 1836
Anders Persson, som tjänstgjorde 1854-1857
Knut Jönsson å n:r 42 Onslunda, vald 30/5 1858
Anders Svensson, tjänstgjorde 1875
Hans Mårtensson, vald 3/5 1875
Jöns Bengtsson, tjänstgjorde 1880 till 1903
Bengt Jönsson, vald 25/2 1903
Anders Filipsson, vald 26/3 1905 och fortfarande tjänstgörande (1926)

Axel Nilsson, Onslunda, -1957-.

Onslunda socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Wälborne Hr General Major Kock undher Rustningh till LadhuGårdhen.
[Nr 1] Underlagt Ladugårdhen
1 Onslunda: Een Öde grundh Staphan Olsson   Afhyst i många Åhr och brukedt ladugården Underlagdt
-”- 2 Oluff Månss: och Lars Olsson ½ Haf:r 3 små huuslengior bonden fattigh
-”- 3 Jöns Staphansson ½ Dito beskaffenheeth
-”- 4 Hans Clemedtzon ½ Dito 3 längior och bonden hielper sigh
-”- 5 Måns Pehrsson Myra ½ Har 4 huuslängior wedh macht bondhen hielper sigh tembligh
-”- 6 Gathehuus: Pehr Månss: Ibruch 1/16 Een huuslengia Åboen ähr fattigh
Dito Underlagt Ladugårdhen 7 Kyrckio fästa   Afhyst i många Åhr och bruket Underlagt Ladhu Gårdhen
Wälborne Hr General Major Kock undher Rustningh till LadhuGårdhen 8 Nils Pehrsson 1/2 Har 4 huuslengior och bonden hielper sigh
-”- 9 Torckel Olss: och Joen Sönness: ½ Dito 4 huus och bönde: fattige
-”- 10 Clemedt Knuthss: nu Håkon Nilss: 1/4 Een huuslängia på 3 golff, fattig
-”- 11 Mårten Nilsson 1/4 Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
-”- 12 Gathehuus Clemedt Knuthsson Ibruk 1/16 Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
-”- 13 Dito Pehr Jbsson 1/16 Dito huus och Uthfattigh
-”- 14 Måns Nillsson 1/16 Fins Ett stycke huus Ödhe och Åbon bordt flytt
Dito Ladugårdhen Underlagt 15 Oluff Månsson   Afhyst uthj 29 Åhr och bruket Ladu Gården Underlagdt
General Major Kock undher Rustningh till LadhuGårdhen 16 Oluff Nilsson ¼

 
1/2 Består aff 5 st:n huuslengior
Oluff 3 huusl: fattig och Oluff Staphansson 2 st:n Dito fattigh
-”- 17 Oluff Staphansson ¼ -”-  -”-
-”- 18 Mårten Mårtensson 1/16 Har ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
-”- 19 Håkon Månsson 1/4 Har 2 små huuslengiar bonden fattigh
-”- 20 Lars Håkonss: och Nichlaus Jönsson 1/2 Dito beskaffenheeth
Undher Dito Rusthåldh 21 Pehr Tykesson och Hindrich Hansson 1/2 Har 2 små huuslengior bönderne fattige
Ladugårdhen Undherlagt dhe medh dess bruuk 22 Håkon Isachsson   Afhyst uthj 30 Åhrs tijdh
-”- 23 Håkon Jönsson Dito   Dito beskaffenbheeth
Prästens Anexe hemman 24 Mårten Hindrichss: och Pehr Bengdtsson 1 Har 3 st: huuslengiar fattige
Ut Supra Hr General Major Kock undher 8 st: Rustningar medh sielfue LadhuGårdhen 25 Gathehuus: Swen Månsson

1

Ett lijtet stycke huuslengia Åboen Uthfattigh
-”- 26 Dito Thor Nilsson

1

Dito Ett lijtet stycke huus och Een g:l tiggiare
-”- 27 Pehr Matzon och Jöns Jbsson 1/2 Hafua 4 st: huuslengior och bönderne hielpa sigh
-”- 28 Oluff Lasson 1/16 Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
-”- 29 Truls Jbsson och Erlan Henningsson 1/2 Har 3 stycke huuslengior och Een nederfallen Uthfattigh
-”- 30 Gathehuus Truls Jbsson nu Ryttaren Gunnar Kock

1

Ett lijtet stycke huuslengia
-”- 31 Lasse Anderss: ¼
Lasse Nilss: och Oluff Larsson 1/4
1/2 Fins 3 st:n huuslengior och bönderne fattige
-”- 32 Pehr Nilsson 1/2 Haf:r 3 st: Dito längiar och bonden Uthfattigh, säges wara allenast ¼ hemman i brukadt
-”- 33 Lars Åkesson 1/4 Har 2 st:n längior bondhen ähr fattigh
-”- 34 Jepp Nilsson 1/2 Har 3 st: längior bonden fattig
-”- 35 Anders Pehrsson 1/2 Har 4 huuslengior och bonden hielper sigh
-”- 36 Gathehuus: Nichlaus Jönsson 1/16 Ödhe och Obruukadt dock fins ett lijtet stycke huus
-”- 37 Håkon Tykesson och Swen Sönnesson 1/2 Haf:a 4 små längior, fattige
Dito under Rustning som ofuanbem:te uthj Sochnen
[Nr 38] Halfua bruukat Undherlagdt Ladugårdhen
38 Ibm: Nils Brunckelsson 1/16 Een lijten huuslengia Uthan taak Åbon Uthfattigh
-”- 39 Isach Bengdtzon nu Jöns Jepsson 1/16 Fins 2 små lengior nyligen antagen och ähr Uthfattigh
-”- 1 Qwarn: Torckel Swensson

1

Een lijten qwarn kan mahla höst och wåår fins 2 huuslengior
-”- 1 Ladugården Hr Gen: Major Kock Ibruuk   Består aff fyra huusleng:r tembl: wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 129 / sid 126 ff (AID: v98462.b129.s126)Födda, vigda och döda i Onslunda åren 1750-1793:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3
1750 13 3 10 1 0 2 2   7  
1751 17 11 6 0 0 0 4   4  
1752 28 8 20 0 1 2 2   4  
1753 21 9 12 0 0 4 5   4  
1754 23 7 16   0 3 2   8  
1755 31 19 12 2 0 1 17   22  
1756 26 16 10 1 0 5 10   18  
1757 34 16 18 0 0 4 6   8  
1758 19 13 6 0 0 3 6   4  
1759 25 12 13 1 2 4 7   4  
1760 25 16 9 1 0 0 7   3  
1761 16 8 8 0 0 2 5   6  
1762 24 17 7 0 0 0 12   17  
1763 23 14 9 0 0 3 3   6  
1764 23 12 11 0 1 6 8   9  
1765 30 15 15 0 0 4 5   10  
1766 22 13 9 0 0 2 16   9  
1767 27 10 17 0 0 3 3   8  
1768 15 8 7 0 1   2   2  
1769 23 11 12 0 0 5 9   8  
1770 21 12 9 0 0 5 8   16  
1771 16 9 7 0 1 5 8   8  
1772 16 5 11 0 0 4 7   11  
1773 15 10 5   1 3 8   5  
1774 20 11 9 0 0 0 3   8  
1775 20 12 8 0 0 5 5   8  
1776 20 9 11 0 1 11 8   3  
1777 23 9 14 1 2 2 8   7  
1778 19 10 9 0 0 3 7   10  
1779 29 14 15 1 0 1 7   4  
1780 20 14 6 0 0 5 3   5  
1781                    
1782 23 7 16 0 0 4 11   6  
1783                    
1784                    
1785 23 7 16 0 0 7 5   12  
1786 19 11 8 0 0 3 10   6  
1787 24 14 10 0 0 6 4   6  
1788 25 7 18 0 1 5 3   8  
1790 22 12 10 1 1 2 12   11  
1791 25 12 13 0   5 3   20  
1792                    
1793 29 17 12 0 1 4 8   9  
1794               7-11   4-8

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Onslunda kyrkoarkiv G:1 & 2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn