Tranås

Pastorat: Skåne-Tranås, Onslunda och Spjutstorp
Härad: Herrestad -1890, Ingelstad 1891-
Kommun:
1863-1951 Tranås
1952-1968 Onslunda
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte:
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1795.

Litteratur:
Tranås - En by på Österlen
. 1997

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Malmöhus lähn - 1765 ( av J. L. Gillberg)
Tranås Sokn och By har:

Crono indelte 11/16  
Skatte 5. 9/16  
Prestegård 5/16  
Klåckarebol 1/32  
Insokne Frällse 1 Esperöd
Gatehus 27    
Miölqwarn 1   Kyrckians

Åkerjorden liten och skarp, höbolet godt och högskog med någon surskog och krattmarck.

Boaröds By har:

Insokne Frällse 1. 1/2 Esperöd
Gatehus 9   "

Liten ock skarp åkerjord, swagt höbol och tarfwelig Torfjord.

Esperöds Mjölqwarn 1   Herr Capitain Morman
Enstaka Hus eller Torp 13   "
Esperöds Säterie (b) 1. 1/4 "

Förestående sokn med Onslunda Församling i Christianstads Lähn giör ett Regalt Pastorat.

(b) Borggården består af 2:ne wåningar en wåning höga, bygde af korswärck med Tegeltak, hwar imellan är en Berceau af afwenbok. Ladugården består af 3:ne korswärcks Byggningar med halmtak. Trägården är wacker, anlagd i kring wånings Byggnaden med afsättningar, häckar och åtskillige slags frugtbärande trän. Åkerjorden är liten och skarp men höbohlet bättre. Gården äger här i Länet 4:ra st. Frällse hemman, 22 st. Rå och Rörs Torp, tillräckelig skog och Gården har fordom warit befäst med dubla grafwar, att Landswägen, som derförbi går, ock har kunnat beskiutas.

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
Tranås Socken och By
har kyrka, 1/16 mantal Krono, 6 3/16 mantal Skatte, Prestgård 5/16 mantal, klockarebol 1/32 mantal, Frälse-Ladugård 1 mantal, 6 Gatuhus, 4 mindre kyrkolägenheter och en skattlagd watten-mjölqwarn; åkerjorden är skarp, men höbolet godt; äfwen högskog med någon surskog och torfjord finnes.

Boaröds By har 1 ½ mantal Insockne-Frälse, 6 Gatuhus, skarp åkerjord, swagt höbol och tarflig torfjord. Torplägenheter 4 Åstrahus, 2 Missunna, 2 st. med namn Nybo. 

Esperöds Frälse-Säteri, 1 ¼ mtl, har ett större boningshus, en wåning högt, af korswirke, samt ladugård af samma byggnadssätt, jemte en större och wäl anlagd trädgård, skarp och grusblandad åker med betydligt höbol, samt tillräcklig skog. Fordomsdags har gården warit med dubbla wallar och grafwar omgifwen och befäst.
Afwentorp en skattlagd wattenqwarn.
Socknens areal utgör 3819 tunneland jord; upskattningswärdet 76,565 R:dr; folknummern 841, 393 man- och 448 qwinkön; ordinarie räntan 7 R:dr 6 r.; Kronotionden Råg 4 tunnor 6 ¾ kappar, Korn 9 tunnor 19 ½ kappar, Hafre 4 tunnor 19 ½ kappar.

Förestående socken tillika med Onslunda församling i Christianstads Län utgör ett Regalt pastorat af tredje classen, taxa 218, kyrkowäg 3/8 mil. Postgång Ystad.

Skatteköp 1700-1856
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Tranås nr 6, 1/8 mtl 1757 dec. 8, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v566834.b350.s31)
Tranås nr 7, 5/16 mtl 1754 mars 27, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v884447.b1690)
Tranås nr 8, 1/4 mtl 1794 april 11, skattebrev (AID: v566834.b350.s32)
Tranås nr 9, 1/4 mtl 1761 maj 8, skattebrev på 1/4 mtl
Tranås nr 10, 3/16 mtl 1794 juni 4, skattebrev på1/8 mtl; 1798 juni 24 skattebrev på 1/16 mtl (AID: v566834.b360.s32); 1856 juni 26, skattebrev (AID: v566834.b360.s34b)
Tranås nr 11, 5/32 mtl 1761 maj 8, skattebrev på 5/32 mtl
Tranås nr 11, (?) mtl 1734 juli 17 & 1734 oktober 14, skattebrev (AID: v566834.b360.s32)
Tranås nr 12, 3/16 mtl 1794 april 11, skattebrev (AID: v566834.b360.s32)
Tranås nr 19, 1/4 mtl 1761 maj 8, skattebrev på 1/4 mtl
Tranås nr 20, 1/4 mtl 1756 okt. 27, skattebrev på 1/4 mtl
Tranås nr 21, 1/4 mtl 1761 juni 9, skattebrev på 1/4 mtl
Tranås nr 22, 3/8 mtl 1758 febr. 8, skattebrev på 1/8 mtl
  1761 aug. 12, skattebrev på 1/4 mtl
Tranås nr 26, 1/4 mtl 1756 okt. 27, skattebrev på 1/8 mtl
  s.d. skattebrev på 1/8 mtl
Tranås nr 27, 1/8 mtl 1756 okt. 27, skattebrev på 1/8 mtl

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Tranås socken
Överflyttad till Ingelstads härad från och med år 1891.

Per Olsson i Tranås, vald 9/5 1892;
Carl Svensson, Furulund, n:r 23 Tranås, vald 20/10 1916 och innehar fortfarande befattningen (1944).

Viktor Jönsson, Skåne Tranås, -1957-.

Födda, vigda och döda i Tranås åren 1751-1795:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Döda kvinnkön
1751 14 7 7 1 0 1 6 7
1752 16 7 9 0 1 5 3 1
1753 11 5 6 0 0 5 3 5
1754 19 11 8 0 0 2 5 7
1755 21 9 12 0 0 7 14 26
1756 24 9 15 0 0 6 8 5
1757 18 11 7 0 0 5 3 2
1758 12 8 4 0 0 4 3 2
1759 17 7 10 0 0 9 2 13
1760 17 8 9 0 0 4 3 4
1761 14 9 5 0 0 8 5 7
1762 19 9 10 0 0 4 9 9
1763 21 5 16 0 0 8 5 1
1764 16 3 13 0 1 2 5 3
1765 19 11 8 0 0 7 1 3
1766 25 14 11 0 0 2 10 7
1767 22 15 7 0 0 0 10 6
1768 21 13 8 0 0 2 2 1
1769 24 10 14 0 0 0 8 5
1770 22 11 11 1 0 0 18 17
1771 23 9 14 0 2 7 13 9
1772 22 12 10 0 0 1 12 11
1773 19 7 12 0 0 5 9 10
1774 25 14 11 0 1 3 4 6
1775 23 10 13 0 1 3 4 8
1776 31 17 14 2 1 4 6 6
1777 17 8 9 1 1 6 6 10
1778                
1779                
1780 22 11 11 2 1 5 5 4
1781 26 12 14 0 0 3 4 9
1782 19 10 9 1 0 4 3 14
1783                
1784 30 18 12 1 1 1 16 17
1785 15 7 8 0 0 7 12 10
1786                
1787 24 6 18 0 0 8 4 11
1788 23 8 15 1 1 3 4 7
1789 24 10 14 0 1 4 13 15
1790 19 9 10 0 1 2 15 5
1791 21 8 13 3 0 10 4 5
1792 23 12 11 1 3 4 8 4
1793                
1794 27 15 12 1 2 5 6 6
1795 13 9 4 1 0 2 6 9

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB)

Åter till huvudmenyn